FUJIKO ชูเคมเปญ “ของหายจ่ายจริง”กระตุ้นยอดปลายปี

นายสิทธิชัย ศรีสงวนสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส.จี.ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กล้อง วงจรปิดFUJIKO ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในกลุ่มธุรกิจกล่าวภายหลังงานแถลงข่าวแนะนำภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของกล้องวงจรปิด FUJIKOว่า การจัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่นี้เกิดขึ้นภายใต้เคมเปญ…ของหายจ่ายจริง…ซึ่งบริษัทเป็นต้นตำรับของแนวคิดในการรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการติดตั้งกล้องวงจรปิดของ FUJIKO โดยร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด จ่ายค่าชดเชยจากความเสียหายในวงเงินไม่เกิน300,000 บาท เคมเปญนี้ได้ดำเนินการครั้งแรกในปี 2008 และดำเนินการต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่ 2 โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่นี้สร้างขึ้นจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นโดยใช้ชื่อว่า….เรื่องจริงจากล้องฟูจิโกะ….ซึ่งเป็นการนำเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากการขอรับค่าชดเชยค่าเสียหายตามเงื่อนไขการรับประกันจำนวน 3 เรื่องมาเผยแพร่ โดยใช้งบโฆษณาทั้งสิ้นจำนวน 30 ล้านบาท สำหรับการจัดสร้างภาพยนตร์พร้อมนำมาเผยแพร่ยังสื่อต่างๆ เป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มแพร่ภาพครั้งแรกในวันที่ 10 กันยายนศกนี้ โดยมั่นใจว่าภาพยนตร์โฆษณาชุด….เรื่องจริงจากล้องฟูจิโกะ….นี้ จะสานต่อและตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคให้รับรู้ถึงประโยชน์ที่ไม่มีกล้องวงจรปิดไหนกล้าให้นอกจากกล้องฟูจิโกะ ที่เป็นกล้องวงจรปิดรายเดียวที่มีประกันคุ้มครองโจรกรรม…ของหายจ่ายจริง…และกล้าพิสูจน์จริงว่าวันนี้ได้ทำการจ่ายจริงไปแล้วมากมาย พร้อมกับการเพิ่มการรับรู้ในความแตกต่างของกล้องวงจรปิดฟูจิโกะ กับยี่ห้ออื่น ว่าเป็นกล้องประสิทธิภาพสูงที่ช่วยปกป้องทรัพย์สินได้ดีเยี่ยม และยังคุ้มค่าเมื่อของหายได้รับเงินชดเชยทันที และส่งผลให้กล้อง FUJIKO มียอดขายเติบโตตามแผนงานที่วางไว้ โดยมียอดขายเติบโตจากปี 2008 ประมาณ 15-20 %

“ ภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง…เรื่องจริงจากกล้องฟูจิโกะ…..เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่สร้างจากเรื่องจริง จากผู้ประสบเหตุความสูญเสียจากการถูกโจรกรรม โดยได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดฟูจิโกะและสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ และได้รับการชดใช้ของที่สูญเสียไปจริงจนพอใจ อย่างที่ไม่เคยมีกล้องยี่ห้อไหนกล้าให้ โดยเลือกทำการจำลองเหตุการณ์จากภาพจริงที่บันทึกจากกล้องฟูจิโกะจำนวน 3 กรณีจากนับสิบกรณีที่เกิดขึ้น สำหรับกรณีแรกเป็นเรื่องจริงจากการโจรกรรมของในร้านมินิมาร์ท ส่วนกรณีที่สองเป็นเรื่องจริงจากการขโมยในร้านเครื่องเย็น และกรณีที่สามเป็นเรื่องจริงจากการขโมยในโรงสีข้าว และทั้ง 3 กรณีนี้ลูกค้าที่ติดกล้อง FUJIKO ได้รับการชดเชยความเสียหายไปแล้ว โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าที่กำลังสนใจติดตั้งกล้องวงจรปิด ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยการเลือกกล้องฟูจิโกะ ที่นอกจากจะได้ทั้งความปลอดภัยแล้ว ยังอุ่นใจได้เพราะมีประกันของหายและจ่ายจริงจากกรุงเทพประกันภัย การถ่ายทอดเรื่องราวการโจรกรรมผ่านมุมมองของกล้องวงจรปิด FUJIKO ที่บันทึกภาพไว้ได้ ทั้งการแอบขโมยและขโมยซึ่งๆหน้า แต่ลูกค้าทุกรายได้รับเงินชดเชยจริงทันทีที่ของหาย โดยไม่ต้องเสียเวลารอให้จับโจรแค่ติดกล้องฟูจิโกะวันนี้ ของหายเมื่อไหร่จ่ายจริงเมื่อนั้น รับเงินคืนไปเลยเต็มๆ “ นายสิทธิชัยกล่าวและว่า บริษัทฯได้มอบหมายให้ Octopus Creative Club Co.,Ltd. ซึ่งเป็นเอเจนซีโฆษณาที่มีประสบการณ์เป็นผู้วางแผนและดำเนินการด้านการเผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ โดยมี Digiwise เป็นโปรดักชั่นเฮ้าส์ผลิตภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 3 เรื่อง ซึ่งจะเริ่มเผยภาพเรื่องแรกในเรื่อง…..อุเทนเครื่องเย็น…ในวันที่ 10 กันยายนนี้ ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง และจะเผยแพร่ภาพยนตร์เรื่องที่สองและสามต่อเนื่องกันไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้

สำหรับภาพรวมของธุรกิจกล้อง CCTV นายสิทธิชัยกล่าวว่า ธุรกิจกล้องCCTV หรือกล้องรักษาความปลอดภัย มีมูลค่าปีละกว่า 3,000 ล้านบาท โดยมีอัตราเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 10-15 % สำหรับในปี 2009 ธุรกิจนี้ยังคงแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนเริ่มตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งระบบ CCTV มากขึ้น เพราะนอกจากการรักษาความปลอดภัยแล้ว ระบบ Network CCTV Management ยังช่วยในการบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี ด้วยราคาที่ถูกลงและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้รับการแก้ไขหรือหาผู้กระทำผิดได้ด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งจะมีให้เห็นได้ตามสื่อต่างๆ ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทฯยังมีส่วนสำคัญต่อการกระตุ้นให้เกิดการเติบโตในธุรกิจนี้ยังจริงจัง ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เคมเปญบางเคมเปญเช่น…..ของหายจ่ายทันที 300,000 บาท…ซึ่งบริษัทร่วมมือกับ…..กรุงเทพประกันภัย…..ให้การคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการโจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ต่อทรัพย์สินของลูกค้าที่ติดตั้งกล้องฟูจิโกะ ( ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ) โดยคุ้มครองตั้งแต่ 100,000 – 300,000 บาท บริษัทฯเป็นผู้ริเริ่มขึ้นและเป็นรายแรกที่ให้การรับประกัน ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการนำกล้อง CCTV ไปติดตั้งมากขึ้น โดยในปี 2008 บริษัทฯใช้งบส่งเสริมการตลาดประมาณ 30 ล้านบาท และในปี 2009 คาดว่าจะใช้งบส่งเสริมการตลาดประมาณ 40 ล้านบาท หรือ 8 % ของยอดขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2009 สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับกล้องCCTVและระบบรักษาความปลอดภัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ หรือที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท เอส.จี.ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด โทร.0-2222-0559, 0-2622-2088 ทุกวันในเวลาทำการ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.fujiko.biz

สำหรับ..สื่อมวลชน…ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่
จินตนา ตรีพิชิต ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
โทร.02 922 2473 , 02 922 2873 ทุกวันในเวลาทำการ