พิธีเปิดงาน The 6th Thailand International Logistics Fair 2009

กรุงเทพฯ – 10 กันยายน พ. ศ. 2552 – นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย และหน่วยงานสนับสนุนอีก 14 องค์กร เปิดงาน The 6th Thailand International Logistics Fair 2009 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค