ปูนอินทรี รับงานโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง 2 แสน ลูกบาศก์เมตร

(กรุงเทพ) บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด ในเครือ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือในการซื้อขายคอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง บางซื่อ-ตลิ่งชัน จำนวน 200,000 ลูกบาศก์เมตร กับ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

นายฟิลิป อาร์โต้ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามความร่วมมือในการซื้อขายคอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง บางซื่อ-ตลิ่งชัน เพื่อการส่งคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 200,000 ลูกบาศก์เมตร กับ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ

การเซ็นสัญญาข้อตกลงการซื้อขาย “อินทรีคอนกรีต” ในครั้งนี้ ทำให้ บจก. นครหลวงคอนกรีต ได้เข้าร่วมในการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ให้กับโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ก่อสร้างโดยกลุ่มกิจการร่วมค้า ยูนิค-ชุนวู จอยท์เวนเจอร์ ซึ่งมี บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำกลุ่ม โดยพื้นที่หลักที่ บจก. นครหลวงคอนกรีต รับผิดชอบ ในการส่ง “อินทรีคอนกรีต” คือ ตั้งแต่ ระยะ กม. 0+000 (สถานีบางกอกน้อย) ถึง กม. 6+400 (สถานีบางบำหรุ)

และสำหรับงานหล่อโครงสร้างสำหรับทางรถไฟ รวมถึงเพื่อการก่อสร้างตัวอาคารสถานีตลิ่งชัน สถานีบางบำหรุ และ สถานีบางซ่อนสำหรับงานนี้ บริษัท นครหลวงคอนกรีต ได้จัดให้มีหน่วยผลิตในพื้นที่ (On-site Plant) ถึง 2 จุด คือ 1. หน่วยผลิตจตุจักร มีความสามารถผลิต “อินทรีคอนกรีต” ผสมเสร็จได้ 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้ในการส่งคอนกรีตช่วงสถานีบางซ่อน และ 2. หน่วยผลิตบางกอกน้อย มีความสามารถผลิตได้ 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้ในการส่งคอนกรีตช่วงตลิ่งชัน-บางบำหรุ

สำหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เป็นโครงการที่สอง ที่บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด ร่วมงานกับ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หลังจากในปี 2550-2551 ได้ร่วมงานกันใน โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (สัญญาที่ 1-2) โดยมีปริมาณ “อินทรีคอนกรีต” ที่ใช้ในโครงการจำนวน 120,000 ลูกบาศก์เมตร

โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-บางซื่อ-ตลิ่งชัน ประกอบด้วย ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทางประมาณ 15 กม. วงเงิน 13,133 ล้านบาท และช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร วงเงิน 52,220 ล้านบาท ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างเดือนเมษายน 2551 ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี เริ่มงานก่อสร้างได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2551 และการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2554 ซึ่งใช้ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จสูงถึง 350,000 ลูกบาศก์เมตร