ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนสินเชื่อโครงการวงเงิน 930 ล้านบาท

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 6 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 7 จากขวา) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู รองผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) พร้อมผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการ (ที่ 7 จากซ้าย) นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส กรรมการบริษัท (ที่ 6 จากซ้าย) นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล กรรมการบริษัท (ที่ 5 จากซ้าย) นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ กรรมการบริษัท (ที่ 5 จากขวา) พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท เอส.พี.ที แมเนจเมนท์ จำกัด กิจการในกลุ่มเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ฉลองความสำเร็จในการลงนามสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ จำนวน 930 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้าง ‘The Novotel Bangkok Platinum Hotel’

ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวมจำนวน 930 ล้านบาท แก่ เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ กิจการในกลุ่ม เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เพื่อใช้ในโครงการ ‘The Novotel Bangkok Platinum Hotel’ จำนวน 28 ชั้น ประกอบไปด้วย โรงแรมหรูระดับสี่ดาว ขนาด 289 ห้อง และศูนย์ค้าส่ง 5 ชั้น จำนวน 500 ร้านค้า รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมด 40,000 ตารางเมตร มูลค่าโครงการกว่า 2,400 ล้านบาท หัวมุมสี่แยกประตูน้ำ

นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู รองผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้อนุมัติสนับสนุนวงเงินสินเชื่อรวม จำนวน 930 ล้านบาท แก่บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด กิจการในกลุ่มเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้าง ‘The Novotel Bangkok Platinum Hotel’ จำนวน 28 ชั้น ประกอบไปด้วย โรงแรมหรูระดับสี่ดาว ขนาด 289 ห้อง และศูนย์ค้าส่ง 5 ชั้น จำนวน 500 ร้านค้า รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมด 40,000 ตารางเมตร มูลค่าโครงการกว่า 2,400 ล้านบาท หัวมุมสี่แยกประตูน้ำ ติดกับศูนย์ค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

‘โครงการ The Novotel Bangkok Platinum Hotel ในส่วนของโรงแรมจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของเครือโรงแรม Accor Asia Pacific หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานและดำเนินธุรกิจโรงแรมชั้นนำของโลก จะเปิดให้บริการปี 2554 ในขณะเดียวกันในส่วนของศูนย์การค้าส่งจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จะเปิดให้บริการปลายปี 2553 นับเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการที่สองของกลุ่มเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ทั้งนี้ทางกลุ่มฯยังมีนโยบายและแผนในการขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยอยู่ระหว่างการศึกษา และทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมของโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการในอนาคต’

‘ด้วยศักยภาพของโครงการ ตลอดจนความแข็งแกร่งของกลุ่มเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ นับเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญที่ธนาคารกรุงเทพได้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ ในการนำไปดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในครั้งนี้’ นายชาญศักดิ์ กล่าว