นีโอ ประกาศผลการประกวดออกแบบ Pet Expo Club

นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ผู้บริหารงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ ในเครือบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด มอบรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท แก่ทีม คิวบ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ชนะการประกวดโครงการ นีโอ สุดยอดนักสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2552 หรือ THE 2ND NEO YOUNG CREATIVE AWARD 2009 พร้อมได้รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อันถือเป็นเกียรติสูงสุดแก่ทีมผู้ชนะเลิศในครั้งนี้ ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์