โครงการ “เครื่องนุ่งห่มไทย ร่วมใจประหยัดพลังงาน “

เนื่องจากปัจจุบัน ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อมนุษยชาติเป็นอันมาก จากสถิติของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มีสถิติด้านการใช้พลังงานที่สูงขึ้นทุกปี ทำให้มีการพยากรณ์ไว้ว่าในปี 2554 จะมีการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ สูงถึง 37,637.1 (Ktoe) กิโลตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ หรือคิดเป็นเงิน 940,927.50 ล้านบาท (1 กิโลตัน คิดเป็นปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า 11.734 ล้าน (KWh) กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง หรือพลังงานความร้อน 42.244 ล้านเมกกะจูล) โลกเรากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์โลกร้อนที่ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้น ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูง พายุรุนแรง จะว่าไปวิกฤตการณ์โลกร้อนที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นั้น ผลกระทบของมันส่งผลในวงกว้างกระทบไปกับทุกสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้และเป็นอันตรายที่ส่งผลต่อมนุษย์เราโดยตรงที่เห็นได้ชัดมากที่สุดคงหนีไปพ้นอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นพ้องกับชื่อภาวะวิกฤตโลกร้อนนั้นเอง สิ่งที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์นี้ ที่เด่นชัดคือการละลายของธารน้ำแข็งที่มีอยู่ทั่วโลก ในระยะนี้เราอาจจะเห็นข่าวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นบ่อยๆก็คงจะเป็นภัยจากพายุ ที่มีปริมาณมากขึ้นซ้ำยังรุนแรงกว่าเดิม ในภาวะที่โลกเรามีการขยายตัวของปัญหามลภาวะ ที่ก่อเกิดภาวะเรือนกระจกมีมากขึ้น กระแสเรื่องของการประหยัดพลังงานเพื่อลดโลกร้อน เป็นเรื่องที่ทุกคนควรหันมาให้ความสำคัญ

ที่ผ่านมา ทางสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการรณรงค์ให้สมาชิกทุกท่านหันมาสนใจและมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งประสพผลสำเร็จเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง เพราะสมาคมฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากตัวแทนของสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งในปีนี้ ประจวบกับ โอกาสที่ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ก่อตั้งมาครบ 36 ปี ทางสมาคมฯจึงได้จัดโครงการ “เครื่องนุ่งห่มไทย ร่วมใจประหยัดพลังงาน Garment Manufacturers Energy saving campaign” เพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงาน ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม โดยให้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ที่ทำได้ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ซึ่งจะสื่อเรื่องราวผ่านลายสกรีนลงบนเสื้อ T-Shirt ซึ่งทำจากเส้นใยธรรมชาติ เสื้อที่ใช้ในโครงการรณรงค์นี้เป็นผ้าที่ทำจากเส้นใยต้นไผ่ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าประกวดผ่านทางเว็บไซด์ของสมาคม www.thaigarment.org

โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ

1. เป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ประเทศไทย
วัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ คน และทุกๆ หน่วยงาน โดยการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย หวังว่า การจัดทำโครงการ ประกวด “เครื่องนุ่งห่มไทย ร่วมใจประหยัดพลังงาน Garment Manufacturers Energy saving campaign” ในครั้งนี้จะสามารถปลูกฝังให้สมาชิกของสมาคม ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ท่านอื่นๆ จะได้เกิดความรู้สึกห่วงใยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าแนวปฏิบัติในการลดโลกร้อนนั้น เราสามารถทำได้ง่ายในชีวิตประจำวัน โดยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดโลกร้อน

รายละเอียดในการจัดกิจกรรมโครงการ ประกวด “เครื่องนุ่งห่มไทย ร่วมใจประหยัดพลังงาน Garment Manufacturers Energy saving campaign” มีระยะเวลาและ มาตรฐานในการตัดสิน ตามรายละเอียดดังนี้

1. เปิดรับสมัคร แก่นิสิต,นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2552
2. ไม่กำหนดอายุผู้สมัครเข้าประกวด
3. กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 31ธันวาคม 2552
4. ประกาศผลรางวัลผ่านเว็บไซ้สมาคมในวันที่ 31 มกราคม 2553
5. รางวัลสนับสนุนโดยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
รางวัลที่ 1 รางวัล 30,000 บาท
รางวัลที่ 2 รางวัล 20,000 บาท
รางวัลที่ 3 รางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 5,000 บาท 5 รางวัล

บรรยากาศภายในงานซึ่งได้จัดขึ้น ณ ร้าน ดอยตุง สาขา สวนลุม ไนท์ บาร์ซาร์ มีสีเขียวสดชื่น และยังได้มีการร่วม เพ้นท์เสื้อของโครงการประกวด “เครื่องนุ่งห่มไทย ร่วมใจประหยัดพลังงาน Garment Manufacturers Energy saving campaign” ร่วมกับแขกรับเชิญที่มาร่วมเป็นเกียรติในงาน อาทิเช่น .คุณเมย์มาริสา มหาวงศ์ตะกูล , คุณโทมัส ไจแอนทร์ คุณแม๊ค จิรยุศ คันธศ คุณแมทธิว (สุภาพบุรุษบอยแบนด์) คุณจัง จันทิมา พงษ์ลิมานนท์ คุณเปิ้ล จัญจุดา ธนาลงกรณ์ คุณ ฐปนี มนต์เสรีนุสรณ์ คุณริต้า รตินันท์ ริเริ่มกุล คุณเบส กรกฏ โกวิทย์ เพื่อช่วยกันร่วมสร้างสีสันแลกเปลี่ยนทัศนะรักสีเขียวรักษ์โลกภายในงานนี้ด้วย