ธนาคารกรุงเทพ รุกขยายเพิ่มสาขาอย่างต่อเนื่อง

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 7 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับ อาจารย์เปรื่องบุญ จักกะพาก รองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (ที่ 4 จากขวา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในบันทึกข้อตกลงการเช่าพื้นที่เปิดสาขาธนาคารกรุงเทพ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้ธนาคารยังคงกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ประการหนึ่งในการมุ่งขยายเครือข่ายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบการให้บริการผ่านเครือข่ายสาขายังคงเป็นช่องทางที่สำคัญในการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับธนาคาร อีกทั้งเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการของธนาคารได้อย่างสะดวกสบาย ตามความชอบหรือลักษณะการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาในรูปแบบต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 901 สาขา