“ตู้เย็นขนย้ายมวลสาร” นวัตกรรมการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งอนาคต

เยาวชนไทย นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล“ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการโหวตจากทั่วโลกมากที่สุด” หรือ People’s Choice Award โดยได้รับคะแนนโหวตกว่า 1,000 โหวตจากทั่วโลก จากการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งอนาคตที่มีชื่อว่า “ตู้เย็นขนย้ายมวลสาร” ในการแข่งขันประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในโครงการ “อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ 2009”

อีเลคโทรลักซ์ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและเพื่อการใช้งานอย่างมืออาชีพชั้นนำ ระดับโลก เฉลิมฉลองการครบรอบ 90 ปี โดยจัดโครงการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ “อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ 2009” ภายใต้หัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ แห่งอนาคต ในอีก 90 ปี ข้างหน้า” และเพื่อตอกย้ำปรัชญาการดำเนินงาน ในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่คิดคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค อีเลคโทรลักซ์ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก ส่งผลงานเพื่อร่วมแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ www.electroluxdesignlab.com ซึ่งทางอีเลคโทรลักซ์ได้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อร่วมทีมคณะกรรมการตัดสินเหมือนเช่นทุกปี และในปีนี้ได้จัดการแข่งขันขึ้น ในวันที่ 24 กันยายน 2552 ณ ศูนย์การจัดนิทรรศการ 100% Design กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นศูนย์การจัดนิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบแนวหน้าของโลก อีกทั้งยังได้ถ่ายทอดสดการแข่งขันในครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ไปยังทั่วโลก

ดุลยวัต วงศ์นาวา เป็นเยาวชนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการโหวตจาก ทั่วโลกมากที่สุด” หรือ “People’s Choice Award” ซึ่งเป็นรางวัลที่ทางอีเลคโทรลักซ์ได้จัดให้มีขึ้นเป็น ปีแรก โดยตัดสินจากจำนวนโหวตที่มากที่สุดของประชาชนทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นเยาวชนไทย คนที่ 3 ที่สามารถเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้ายของ โครงการแข่งขัน อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ ในระดับโลก อีกด้วย

“ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ของการแข่งขัน อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บในระดับโลก และรู้สึกดีใจมากที่ผลงานของผม ได้รับการโหวตจากประชาชนทั่วโลกมากที่สุดอีกด้วย ซึ่งหมายความว่า ผลิตภัณฑ์นี้สามารถตอบรับกับจินตนาการ หรือความต้องการของผู้คนทั่วโลกที่ต้องการเห็น หรือได้ใช้ผลิตภัณฑ์เช่นนี้ในอนาคต” นายดุลยวัต กล่าว

การแข่งขันของอีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บในปีนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังต้องการผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้แสดงแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่รวบรวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ และความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต

“โจทย์ของการแข่งขันในปีนี้ คือ “การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอีก 90 ปีข้างหน้า” ซึ่งเป็นการรวบรวม 3 แนวความคิดหลัก ตามปรัชญาการดำเนินงานของอีเลคโทรลักซ์ อันได้แก่ การคิดคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค การออกแบบที่โดดเด่น และการพัฒนาด้านนวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้แสดงออกถึงแนวคิดที่แปลกใหม่ และสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเพียงจินตนาการ ให้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง นอกจากนี้ เรายังต้องการสนับสนุนให้เยาวชนไทย สามารถก้าวไปเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ต่อไปในอนาคต” คุณ สุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด กล่าว

“ตู้เย็นขนย้ายมวลสาร” ผลงานของดุลยวัต ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจากภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ เรื่อง “สตาร์ เทรค” ที่เขาชื่นชอบ “ตัวเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้ สามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆ โดยใช้เทคนิคการเดินทางข้ามเวลาหรือเทเลพอร์ต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสนใจ และต้องการทำให้การเดินทางเช่นนี้ สามารถเกิดขึ้นได้จริง” นาย ดุลยวัต กล่าว

นอกจากนี้การออกแบบ “ตู้เย็นขนย้ายมวลสาร” ยังสามารถตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่ห่วงใยในเรื่องสุขอนามัยมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสามารถช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดทั้งเวลาและพลังงานในการออกไปจับจ่ายสินค้า อีกทั้งยังรักษาความสดใหม่ของสินค้า เนื่องจากมวลสารของผลิตภัณฑ์จะถูก ขนย้าย (Teleport) จากแหล่งผลิต หรือร้านค้า เข้าสู่ลิ้นชักด้านล่างของตัวเครื่องง่ายๆ โดยผ่านระบบหน้าจออัจฉริยะ

โครงการ “อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ” ในประเทศไทย ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 และในแต่ละปีนั้น ทางบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย ได้ทำการประชาสัมพันธ์แบบโรดโชว์ไปตามมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั่วกรุงเทพฯ และส่งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย ซึ่งจากการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทำให้โครงการ อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ ได้รับความสนใจจากเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ และทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ อันประกอบไปด้วย หม่อมหลวง คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการด้านที่ปรึกษาการออกแบบ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC), คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Industrial Design Network จำกัด และผู้บริหารจากบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดโครงการฯ

“การแข่งขันในปีนี้ เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมาก อย่างไรก็ตาม น้องๆผู้ชนะเลิศทั้ง 3 คน ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตที่ตอบรับกับจินตนาการของผู้คน และผมขอแสดงความยินดีกับ น้องดุลยวัตในความสำเร็จของเขาในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นตัวแทนในการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย เพื่อให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่า ประเทศของเรานั้นสามารถเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านนวัตกรรมการออกแบบ ได้เช่นกัน” คุณ สักกฉัฐ กล่าว

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับประเทศ ได้แก่ “เครื่องแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพ” จากการออกแบบของ น.ส.ธนารัตน์ คงสุภาพศิริ นักศึกษาจาก สถาบันราฟเฟิล ดีไซน์ โดยเครื่องแนะนำอาหารนี้ จะช่วยแนะนำรายการอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายในแต่ละวัน โดยประมวลผลจาก “แผ่นสแกนเท้า” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในระดับประเทศ ได้แก่ “แผ่นควมคุมอุณหภูมิ” จากการออกแบบของ น.ส.มุทิตา ต่อทีฆะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยแผ่นควบคุมอุณหภูมินี้สามารถให้ทั้งความร้อนและความเย็นได้ในแผ่นเดียวกัน จึงสามารถนำมาใช้งานกับบรรจุภัณฑ์ของร้านค้าหรือร้านอาหาร เพื่อรักษารสชาติของอาหารให้สดและใหม่ระหว่างการเดินทางไปส่งยังผู้ซื้อ รางวัลรวมในระดับประเทศไทยของการแข่งขันในครั้งนี้มีมูลค่ากว่า 90,000 บาท

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในโครงการ “อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ” ในระดับโลก ได้แก่ “เครื่องผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อปลา” หรือ “Cocoon” จากการออกแบบของนักศึกษา ชาวสวีเดน โดยมีมูลค่ารวมของทั้ง 3 รางวัลในระดับโลกสูงถึง 10,000 ยูโร หรือประมาณ 500,000 บาท นอกจากนี้ผู้ชนะเลิศในระดับโลกยังได้รับโอกาสเข้าฝึกงานเป็นระยะเวลาถึง 6 เดือน กับ หนึ่งในอีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ศูนย์การออกแบบของอีเลคโทรลักซ์ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลก