โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คว้ารางวัลหนึ่งในสิบองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม

กรุงเทพฯ – ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “หนึ่งในสิบองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2552” (Top 10 Thailand’s Most Innovative Companies Award 2009) ให้แก่ พญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รางวัลนี้คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 456 แห่ง ให้เหลือบริษัทที่มีนวัตกรรมโดดเด่นเพียง 10 แห่ง โดยพิจารณาข้อมูลจาก อัตราส่วน Return on sales การส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร ความคิดสร้างสรรค์ ภาพลักษณ์ และการบริหารจัดการองค์กรด้านนวัตกรรม

โดยในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัลบริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประเภทธุรกิจบริการ และในปีนี้โรงพยาบาลฯ ยังได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการเจริญเติบโตทางธุรกิจ จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan Growth Excellent Awards) และรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2552” ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน