“ปูนอินทรีงานหล่อ” นวัตกรรมใหม่ของวงการก่อสร้าง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดตัวปูนซีเมนต์ “อินทรีงานหล่อ” นวัตกรรมล่าสุดของผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ทางด้านงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อขึ้นรูป “อินทรีงานหล่อ” มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรฐานอเมริกา ASTM C 1157 ประเภท GU (Hydraulic Cement for General Construction) โดยเนื้อปูน “อินทรีงานหล่อ” ถูกออกแบบและปรับคุณสมบัติการทำงานให้เหมาะสมมากขึ้น เช่นการยึดเกาะดีขึ้น ลดการคายน้ำ มีเนื้อละเอียดมากขึ้น ซึ่งช่วยในการทำงาน ทั้งการหล่อลงแบบ การถอดแบบ รวมทั้งผิวของชิ้นงานที่เรียบเนียน จึงทำให้เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขึ้นรูป และงานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดไม่อัดแรง สามารถใช้ในการผลิต ท่อระบายน้ำ คอนกรีตบล็อค บ่อพัก ฝาส้วม เสาเข็ม เสารั้ว ขอบทางเท้า และแผ่นพื้นคอนกรีต