เคที ซีมิโก้เชิญนายกร่วมสัมมนากับลูกค้าสถาบัน

กรุงเทพฯ – บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด จัดงานสัมมนา “Moving Beyond Political Impasse and Economic Drift” พร้อมเชิญ ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ร่วมงานเพื่อพบปะพูดคุยพร้อมตอบคำถามด้านเศรษฐกิจและการเมืองกับกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินซึ่งบริษัทมีแผนจะจัดงานสัมมนาในหัวข้อสำคัญกับลูกค้าสถาบันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ในภาพ:   ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร่วมพบปะพูดคุยกับลูกค้า สถาบันในงานสัมมนา “Moving Beyond Political Impasse and Economic Drift” จัดโดยบล. เคที ซีมิโก้ จำกัด ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์