สมิติเวชจัดงานต้อนรับกลับบ้านพร้อมแนะนำหนังสือ “พ่อปรุงให้ลูกดี แม่ปั้นให้ลูกเก่ง”

กรุงเทพฯ 27 ตุลาคม 2552 – สมิติเวช โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดกิจกรรม “Home coming and Book Launch” เปิดบ้านต้อนรับการกลับมาของสมาชิกครอบครัวสมิติเวชพร้อมเปิดตัวหนังสือคุยกันเรื่อง “พ่อปรุงให้ลูกดี แม่ปั้นให้ลูกเก่ง” โดย แพทย์หญิงสมสิริ สกลสัตยาทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ที่กรั่นกรองประสบการณ์การดูแลคนไข้เด็กมาเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าสำหรับพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกตั้งแต่ในครรภ์จนถึงวัยรุ่น

แพทย์หญิงสมสิริ สกลสัตยาทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสสมิติเวชเดินทางมาจนครบรอบ 30 ปี และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในชีวิตของการเป็นหมอเด็กกว่า 29 ปี เมื่อมีโอกาสได้เห็นเด็กๆ ที่ได้เคยดูแลด้วยความรักและความผูกพันธ์ จะมีความรู้สึกเหมือนกับได้พบครอบครัวหรือญาติที่ไม่ได้พบกันมานาน และเมื่อได้รู้ว่าได้เติบโตและแข็งแรงและมีความสำเร็จในหน้าที่การงานยิ่งทำให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขเช่นเดียวกับที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึก ในวันนี้จึงมีความตั้งใจอยากต้อนรับทุกคนกลับบ้านเพื่อให้ครอบครัวได้กลับมาเยือนสมิติเวชและเพื่อระลึกถึงความทรงจำดีๆ เมื่อครั้งยังเด็กและได้ร่วมย้อนอดีตไปด้วยกัน อยากให้ทุกท่านภาคภูมิใจในการเติบโตและความสำเร็จของสมิติเวชที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะทุกก้าวที่แข็งแรงของสมิติเวชเกิดจากความมั่นใจและความไว้วางใจของทุกคนจริงๆ”

ในวันนี้แม้ว่าบทบาทหน้าที่ของคุณหมอจะเปลี่ยนจากคุณหมอเด็กไปสู่นักบริหารเต็มตัวในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โดยมีประกาศเกียรติคุณ จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะนักธุรกิจสตรีตัวอย่างและนักวิชาชีพสตรีตัวอย่างประจำปี 2550 เป็นการันตีด้วยภาระของงานยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์ที่ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดของผู้มารับบริการ ดังนั้นความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าเมื่อครั้งเป็นกุมารแพทย์ได้ถูกถ่ายทอดไว้ในหนังสือคุยกันเรื่อง “พ่อปรุงให้ลูกดี แม่ปั้นให้ลูกเก่ง” เล่มนี้แล้ว

หนังสือคุยกันเรื่อง “พ่อปรุงให้ลูกดี แม่ปั้นให้ลูกเก่ง” แนวคิดของคุณสุพัตรา จารุมิลินท บรรณาธิการหนังสือ เกิดจากความตั้งใจของคุณแม่ ที่ต้องการทำหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีคนเก่งของพ่อแม่รวมไปถึงของครอบครัวและสังคม ที่ตลอดเส้นทางของการเลี้ยงลูกของคุณแม่นี้มีคำถามและคำตอบเกิดขึ้นมากมาย โดยเนื้อหาภายในเล่มได้ใช้ธรรมะสอดแทรกในการเลี้ยงลูกอยู่ในทุกช่วงอายุ ซึ่งเป็นเรื่องของความดีที่ควรปลูกฝัง และถ่ายทอดคำแนะนำของคุณหมอด้วยถ้อยคำที่อ่านสบายเหมาะกับทุกยุคสมัย ซึ่งประสบการณ์ระหว่างคุณหมอและคุณแม่ในการที่จะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีและเก่ง แม้วิธีการจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ทุกปัญหาหลายเรื่องราวในเล่มนี้คุณแม่ทุกคนต้องได้มีโอกาสพบเจออย่างแน่นอน

ตลอดเวลาของการเป็นกุมารแพทย์ของแพทย์หญิงสมสิริ สกลสัตยาทร มักถูกถามเป็นประจำคือ เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดีและเก่ง เช่น การรับรู้ของลูกพ่อแม่สร้างได้อย่างไร เราจะเลี้ยงลูกอย่างยุติธรรมได้อย่างไร สอนการใช้ชีวิตให้ลูกต้องสอนตัวเองก่อนอย่างไรฯ เรื่องราวในหนังสือคุยกันเรื่อง “พ่อปรุงให้ลูกดี แม่ปั้นให้ลูกเก่ง” จึงไม่ใช่ตำราแต่เป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจจิตใจตนเองและลูกมากยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนแผนที่เดินทางที่จะได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างคุณแม่และคุณหมอ ในการจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่งเพื่อให้พบทางออกในการสร้างรากฐานที่ดีให้กับลูกต่อไป” แพทย์หญิงสมสิริเสริม

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวชก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2522 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการด้วยมาตรฐานด้านการแพทย์ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพทั้งในประเทศไทยและมาตรฐานสากลจาก Joint Commission International หรือ JCI ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 3 แห่งได้แก่ สุขุมวิท ศรีนครินทร์ และศรีราชา