ผลิตภัณฑ์นมผง S-26 จับมือผนึกกำลัง ในโครงการ “ครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงเรียน”

กรุงเทพฯ – 20 พฤศจิกายน 2552: นายวิริยะ จงไพศาล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวเอท (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์นมผง S-26 ร่วมกับสถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่สำรวจครัวโรงเรียนนำร่อง 10 แห่ง ภายใต้โครงการ “ครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงเรียน” พร้อมรณรงค์กิจกรรม “Super School….Super Milk” สนับสนุนเด็กไทยบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ตลอดจนมีพัฒนาการทางสายตาที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ นายอมร งามมงคลรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) รักษาการผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาล ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจครัวโรงเรียนนำร่องในครั้งนี้