ส.อ.ท. ผนึก กระทรวงพลังงาน จัด Thailand ESCO Fair 2009

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. ผนึกกำลัง กระทรวงพลังงาน ร่วมผลักดันการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการครั้งใหญ่ Thailand ESCO Fair 2009 และ ESCO Fair ภูมิภาค

ด้วยพลังงานจัดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน ทั้งทางด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ โดยแต่ละปีประเทศไทยต้องนำเข้าพลังงานเป็นจำนวนมาก และที่ผ่านมาได้มีการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่ากว่า 900,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

“จากแนวโน้มการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นของประเทศ ทำให้รัฐบาลโดยเฉพาะในส่วนของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานต้องเร่งหานโยบายและแนวทางเพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในทุก ๆ สาขาเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและประเทศ” นายดนัย เอกกมล ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าว

นายดนัย ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่ผ่านมา พพ. ได้มีการส่งเสริม ESCO ในหลาย ๆ รูปแบบ เช่นเดียวกับปีนี้ที่ทางเราได้ร่วมมือ และให้การสนับสนุน กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงาน Thailand ESCO Fair 2009 ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงแนวทาง และนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมบริษัทจัดการพลังงาน ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น และเพื่อเป็นการสานต่อผลงานจากปีที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการแสดงผลงานความสำเร็จของการอนุรักษ์พลังงาน ESCO ในประเทศ โดยได้อนุมัติเงินทุน ESCO FUND จำนวน 500 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น

ด้านนายเจน นำชัยศิริ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวว่า “การจัดงาน Thailand ESCO Fair 2009 และ ESCO Fair ภูมิภาค ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมให้สถานประกอบการที่มีความพร้อม และมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน สามารถเลือกลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสม”

ทั้งนี้ งาน Thailand ESCO Fair 2009 โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โซน เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นพ. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มากล่าวเปิด พิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Award 2009 ให้กับสถานประกอบการ ที่ประสบผลสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO และโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ESCO excellent Award 2009 ให้กับบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมกันนี้ภายในงานจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักด้วยกัน คือ ส่วนของงานสัมมนา, ส่วนนิทรรศการ 47 บูธ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2345-1251-5 หรือ www.Thaiesco.org

สำหรับงาน ESCO FAIR ภูมิภาค นั้น นายเจน นำชัยศิริ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมฯ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับคุณอัครพล วิสีปัต ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี คุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณพีระ เพชรพานิชย์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณอาภา รัตยานุวัฒนะ กรรมการสภาอุตสาหกรรมงหวัดระยอง และคุณสมปอง ผลเจริญจิต เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมีกำหนดที่จะจัดงาน ESCO FAIR ภูมิภาค ดังนี้

จังหวัดราชบุรี จัดงาน ESCO Fair ภูมิภาค ร.ร.โกล์เด้นราชบุรี วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
จังหวัดขอนแก่นจัดงาน ESCO Fair ภูมิภาค ร.ร.เจริญธานี วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553
จังหวัดภูเก็ต จัดงาน ESCO Fair ภูมิภาค ร.ร. เมโทรโพล วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553
จังหวัดระยอง จัดงาน ESCO Fair ภูมิภาค รร. โกลเด้นซิตี้ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553
จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน ESCO Fair ภูมิภาค ม.เจ้าพระยา วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553