อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. เร้าเยาวชนร่วมกู้วิกฤติเศรษฐกิจ ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ

– บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ประกาศผลรางวัลชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โครงการประกวดเอนิเมชั่น “ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2009 โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. (Thailand Animation Contest 2009 by Ayudhya Allianz C.P.)” ในหัวข้อ “พลังจิ๋วช่วยไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 500 ทีม เผยได้รับการตอบรับจากเยาวชนเกินคาด พร้อมนำผลงานรางวัลชนะเลิศมอบแก่ห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ

นายสตีเฟ่น แอปเปิ้ลยาร์ด กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของโครงการประกวดเอนิเมชั่นที่จัดขึ้นเป็นปีที่สามในปีนี้ มีเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,500 คน นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ซึ่งตนในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้สังคม โดยเฉพาะเยาวชน ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบ้านเราและทั่วโลก ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนควรหาทางออกร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามต่อไป

“การประกวดครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม ภายใต้แนวคิด ‘ปันความรู้สู่เด็กไทย โดยอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.’ เพื่อหยิบยื่นโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เดินไปสู่สังคมอุดมปัญญา โดยโครงการไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2009 โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.นี้จะเน้นให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านเอนิเมชั่น พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ และเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบในวงกว้างต่อไป โดยผลงานเอนิเมชั่นของทั้ง 20 ทีมที่เข้ารอบ ทางบริษัทฯ จะมอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป”

ด้าน ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า “ภารกิจหลักของเรานอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แล้ว การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะความพร้อมของบุคลากรจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาประเทศได้ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่ไทยเราต้องพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การร่วมมือในโครงการ ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ กับ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. จึงถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นที่กลุ่มเยาวชน ให้มีการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งในที่นี้ คือ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ มาเป็นเครื่องมือในการสร้างผลงานที่สื่อความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เสมือนจริง

การแข่งขันในปีนี้มีความแตกต่าง ที่ถือเป็นพัฒนาการอีกก้าวของโครงการฯ จากสองปีที่ผ่านมา นั่นคือ การกำหนดให้เยาวชนพัฒนาผลงานเข้าประกวดด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาเป็นเงื่อนไขใหม่ในการส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยตระหนักถึงเรื่องของการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy โดยเฉพาะในโลกแห่งดิจิทัลที่ยังคงเป็นกระแสหลักของโลกในปัจจุบัน และมีแนวโน้มขยายตัวสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงอนาคต

โครงการ Thailand Animation Contest 2009 เปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีนักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมและอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้นกว่า 500 ผลงาน จาก 500 ทีม หรือประมาณ 1,500 คน และมีการคัดเลือกผลงานให้เหลือระดับการศึกษาละ 10 ทีม รวมทั้งสิ้น 20 ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเก็บตัวและพัฒนาผลงานเอนิเมชั่นของผู้เข้ารอบที่เนคเทค เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาผลงานอย่างเต็มรูปแบบในห้องปฏิบัติการจริง ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ด้านการสร้างสรรค์เอนิเมชั่นขั้นสูง อันเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เข้าแข่งขันให้สามารถสร้างผลงานคุณภาพส่งเข้าประกวด

ด้าน ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนโครงการนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว เพราะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจ ทั้งนี้หัวข้อในปีนี้คือ “พลังจิ๋วช่วยไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ” ถือเป็นโจทย์ที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน และน่ายินดีที่ได้เห็นผลงานหลายชิ้นนำเสนอ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัส” เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่าจะนำพาประเทศชาติของเราให้พ้นภัยเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

“ดังนั้นทางมูลนิธิฯ จะขอสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆ พร้อมกันนี้ ยังได้ดำเนินการขอพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดเช่นเดียวกับปีที่แล้ว”

สำหรับการตัดสินผลรางวัลโครงการ “ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2009 โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.” ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากมืออาชีพด้านเอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นนำมาเป็นคณะกรรมการตัดสิน อาทิ อ.พิเชษฐ์ มณีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ Blender คุณอาทยา บุญสูง Animator ชื่อดัง และ คุณสุภณวิช สมสมาน Animator ชั้นนำ จาก The Monk Studio เป็นต้น

สำหรับทีมที่ชนะเลิศทั้ง 2 ระดับ ทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ ระยะเวลา 1 ปี ทุนประกันรายละ 1,000,000 บาท และจะได้ไปดูงานมหกรรมด้านเอนิเมชั่นที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aacp.co.th/thailandanimatio