สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรบู้ธธนาคารกรุงเทพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรบู้ธธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ‘คอมมาร์ต คอมเทค ไทยแลนด์ 2009’ โดยมีนางรัชนี นพเมือง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าบุคคล นครหลวง พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เฝ้ารับเสด็จและกราบบังคมทูลถวายรายงานด้านเทคโนโลยีไอทีที่รองรับนวัตกรรมการให้บริการทางการเงิน โดยธนาคารกรุงเทพนับเป็นผู้นำในการเปิดตัวการให้บริการที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อาทิการนำเทคโนโลยีชิพ EMV มาตรฐานสากลมาติดในบัตรเครดิต และบัตรเดบิต แทนบัตรแถบแม่เหล็ก การใช้เทคโนโลยีไร้การสัมผัส ในบัตรเครดิต และบัตรเดบิต ซึ่งทั้ง 4 ประเภทล้วนเป็นบัตรแรกของการเปิดตัวในประเทศไทย รวมถึงการปรับปรุงระบบการรับบัตรเครดิตของร้านค้าให้สามารถรับบัตรชิพอิเล็กทรอนิกส์ การติดตั้งเครื่องอ่านชิพที่ตู้เอทีเอ็มให้สามารถครอบคลุมการอ่านข้อมูลชิพที่ติดอยู่บนตัวบัตร ตัวอย่างเหล่านี้นับเป็นการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการจากทุกช่องทางทางการเงิน