ธนาคารกรุงเทพ สานต่อแนวคิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจSME

ธนาคารกรุงเทพ สานต่อแนวคิดการเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มลูกค้า SME ล่าสุดสร้างสรรค์ บัตรร่วมชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ ด้วยการนำบัตรเดบิตเทคโนโลยีชิพอัจฉริยะ EMV มาตรฐานสากล บัตรแรกของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการสร้าง และเชื่อมโยงเครือข่ายในโลกการค้าของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ SME เพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างก้าวไกล

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสานต่อแนวคิดด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายและสรค้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME ทางธนาคารได้สร้างสรรค์ ‘บัตรร่วมชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ’ บัตรเดบิตเทคโนโลยีชิพอัจฉริยะ EMV มาตรฐานสากล สำหรับใช้เป็นหนึ่งในวิธีการและเครื่องมือเพื่อการสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงเครือข่ายในกลุ่มลูกค้า SME ด้วยกัน รวมไปถึงลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภท ให้ได้ความสะดวกคล่องแคล่วในการเจรจาและดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างกัน อีกทั้งยังสามารถรับสิทธิประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนลดพิเศษเพียงแสดงบัตรร่วมชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ เมื่อซื้อสินค้าและบริการจาก 35 ประเภทธุรกิจของกลุ่มสมาชิกชมรมซึ่งมีร้านค้าธุรกิจ 1,000 กว่าราย นอกเหนือจากส่วนลด และสิทธิพิเศษจากรายการที่ธนาคารร่วมกับ วีซ่ามอบให้กับลูกค้าผู้ถือบัตร

‘บัตรร่วมชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ’ เป็นบัตรเดบิตที่เชื่อมโยงบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของลูกค้าผู้ถือบัตรโดยตรง ซึ่งสามารถใช้เบิกเงินสดและทำรายการต่างๆ อาทิ การโอนเงินระหว่างบัญชีที่มีกับธนาคารกรุงเทพ หรือ โอนเงินไปยังธนาคารพาณิชย์อื่นๆ จากเครื่องเอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์ Be1st Smart ได้สูงสุด 500,000 บาทต่อวัน และสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการในทุกร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA ทั้งในและต่างประเทศ กว่า 100,000 แห่งทั่วประเทศ และอีกกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ได้สูงสุด 150,000 บาทต่อวัน รวมถึงการทำธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต อาทิ การใช้บัตรเพื่อชำระค่าสินค้าออนไลน์ ทั้งนี้ธนาคารจะดำเนินการหักเงินออกจากบัญชีของลูกค้าตามยอดค่าใช้จ่ายหรือจำนวนเงินสดที่ถอน’

นายวีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ลูกค้าสามารถขอสมัครใช้ ‘บัตรร่วมชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ’ ด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันใหม่ เฉกเช่ยการเปิดบัญชีเงินฝากทั่วไป ส่วนกรณีลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพแล้ว เพียงแจ้งความประสงค์ที่สาขา พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีเงินฝาก และหมายเลขสมาชิกชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี เพียงเท่านี้ก็สามารถรับบัตรได้ภายใน 2 สัปดาห์ ณ สาขาที่ลูกค้าติดต่อขอทำบัตรไว้ โดยธนาคารจะจัดส่งรหัสประจำตัว 4 หลัก (PIN) ไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคาร ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก ส่วนปีถัดไปธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท เท่านั้น

‘บัตรร่วมชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ’ เป็นหนึ่งในประเภทของ ‘บัตรเดบิตเทคโนโลยีชิพ’ บัตรแรกของประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีชิพ EMV มาตรฐานสากล มาติดลงบนตัวบัตร นับเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในการป้องกันการลักลอบบันทึกข้อมูลและการปลอมแปลงบัตรให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นจากกลุ่มมิจฉาชีพที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในการดำเนินธุรกรรมของธนาคารทั้งระบบในปัจจุบัน พร้อมกันนี้ธนาคารได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องอ่านชิพที่ตู้เอทีเอ็ม ให้สามารถครอบคลุมการอ่านข้อมูลชิพที่ติดอยู่บนตัวบัตร รองรับการใช้บริการในการเบิกถอนเงินสด รวมถึงชำระค่าสินค้าและบริการ ได้ด้วยความมั่นใจและความสะดวกสบายในบัตรใบเดียว

สำหรับลูกค้าที่สนใจ บัตรร่วมชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333 และที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com