ที่สมิติเวช คุณมั่นใจได้ว่า ..การดูแลรักษาที่ปลอดภัยและที่ดีที่สุด จะเกิดขึ้นกับคุณ !

มาตรฐานการรักษาคือสิ่งที่โรงพยาบาลสมิติเวชได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด นอกเหนือจากบรรยากาศของสถานที่อันสวยงาม สะอาด รวมถึงรอยยิ้มอันเปี่ยมด้วยความจริงใจของพนักงานทุกคนที่คอยต้อนรับและคอยให้บริการ

ในวันนี้ สมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ ด้วยรางวัลการันตีอย่าง DCSC (Disease or Condition Specific Care) รางวัลยืนยันคุณภาพด้านการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางรวมถึง 5 สาขาด้วยกัน ประกอบด้วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดสมอง โรคปวดหลัง และโรคข้อเข่าเสื่อม รางวัลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สมิติเวชได้รับจาก JCI หรือ Joint Commission International สถาบันที่ให้การรับรององค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา จึงทำให้เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าเราคือโรงพยาบาลที่มีระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นเลิศ และเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

ด้วยทางโรงพยาบาลเล็งเห็นว่า ความเจ็บป่วยในปัจจุบันส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบหลอดเลือดที่มีผลต่ออวัยวะสำคัญของร่างกาย อันได้แก่ สมอง และหัวใจ ซึ่งมีโอกาสเกิดภาวะวิกฤตถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพได้ตลอดเวลา อีกทั้งหลายๆโรคในผู้สูงวัยมักเป็นโรคเรื้อรังและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว ดังนั้น การเตรียมความพร้อมและจัดระบบการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพย่อมมีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้มาก และทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

นอกจากความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องมือในการรักษาที่ครบครันแล้ว สมิติเวชยังมีระบบการดูแลสุขภาพที่เข้มข้น เน้นมาตรฐานการดูแลแบบองค์รวม ที่ผู้เข้ารับการรักษาจะได้รับการวางแผนการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมเฉพาะบุคคล จากทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และนักเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่จะทำการวินิจฉัยและพร้อมให้การรักษา ติดตามผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ไม่ใช่เพียงเพื่อการรักษาเท่านั้น แต่ยังต้องการฟื้นฟูสุขภาพให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

ดังนั้น กระบวนการดูแลรักษาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและมุ่งให้ความสำคัญ ใส่ใจ ของโรงพยาบาลสมิติเวช ทั้ง 3 โรงพยาบาล ที่มีมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้ลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาล ..มั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลที่ปลอดภัยและที่ดีสุดจากเรา