อีอีไอ รับรางวัลบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น ประจำปี 2552

นายอาทิตย์ เวชกิจ กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ อีอีไอ รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจาก นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล? รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในโอกาสที่ อีอีไอ ได้รับรางวัลบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น ประจำปี 2552 [ESCO Excellence Award 2009 ในงาน Thailand ESCO Fair 2009 รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีแรกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญและผลักดัน อีอีไอ สู่บทบาทผู้นำทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานของเมืองไทย