วัน ทู โก กับเส้นทางใหม่ บินลัดฟ้า “สวัสดี นราธิวาส”

วัน ทู โก โดย สายการบิน โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ ล่าสุดเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่ นราธิวาส ในแคมเปญ “สวัสดี นราธิวาส” ตอกย้ำการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารเป็นหลัก พร้อมทั้งเสนอและเพิ่มทางเลือกด้วยเส้นทางการบินหลักๆ ที่มากขึ้น ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการเดินทางด้วยภารกิจต่างๆ ของผู้โดยสารแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับเที่ยวบินในเส้นทาง กรุงเทพฯ-นราธิวาส-กรุงเทพฯนี้ ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน แบบไป-กลับ เปิดให้บริการทุกวัน โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ด้วยราคาจริงใจเริ่มต้นเพียง 1,590 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว) นอกจากนี้ พิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตรโดยสารนราธิวาส ตั้งแต่ 1,950 บาท รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อซื้อใบที่สองในเส้นทางเดียวกัน ด้วยบริการที่มากกว่า อาทิ อาหารว่าง และเครื่องดื่มฟรีทุกที่นั่ง สามารถขนสัมภาระได้ถึง 20 กิโลกรัม และบริการสะดวกสบายที่ดอนเมือง

ผู้โดยสารทุกท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่าน Call center 1126 หรือ เว็บไซต์ www.fly12go.com อีกหนึ่งบริการจากวัน ทู โก สายการบินจริงใจ…เพื่อคนไทย