กสิกรไทย แจกซีดี บันทึกรับ-จ่าย ปี 2553

ธนาคารกสิกรไทยร่วมส่งเสริมให้คนไทยมีเงินออมมากขึ้น ด้วยการแจกซีดีบันทึกรับ-จ่าย ปี 2553 มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้สนใจที่ต้องการวางแผนการเงินง่ายๆ ด้วยตัวเอง เพื่อช่วยในการบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน กำหนดเป้าหมายการออมในแต่ละเดือน และเปรียบเทียบการจ่ายจริงกับเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพื่อให้คนไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการออมเงินได้อย่างมีวินัย ผู้สนใจติดต่อขอรับซีดีด้วยตนเองได้ฟรี ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ K- We Plan ทุกแห่ง