โอเรียนเต็ล คอปเปอร์ ประเทศไทย เพิ่มศักยภาพผู้นำด้านผลิตภัณฑ์บัสบาร์ทองแดงคุณภาพสูง ในประเทศไต้หวัน

ตวงหงส์ ลีลาประชากุล (ที่ 4 จากขวา) ประธานบริหาร มร. อุมเบรโต้ โคมินี่ (ที่ 3 จากขวา) รองประธานบริหาร บริษัทโอเรียนเต็ล คอปเปอร์ จำกัด ผู้ผลิตบัสบาร์ทองแดงคุณภาพระดับโลก ภายใต้เครื่องหมายการค้า OC-ETP? ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการส่งออกไทยในประเทศไต้หวัน นำทีมผู้บริหารจัดงานสัมมนาวิชาการ ณ ประเทศไต้หวัน ในหัวข้อ Design and Type Testing of LV Switchboards to IEC 61439 Standard for Quality Performance เพื่อพัฒนาความรู้การออกแบบตู้สวิตช์บอร์ดและระบบบัสบาร์ทองแดง ตามมาตรฐานสากลฉบับใหม่ รวมถึงการประยุกต์ใช้บัสบาร์นวัตกรรมของบริษัท ที่ช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าและลดการใช้สินแร่ทองแดงเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ไต้หวันเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีศักยภาพการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชนในไต้หวันมาร่วมงานมากกว่า 150 ราย เมื่อเร็วๆ นี้