อิตัลไทย แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ

อติพงศ์ พงศ์หว่าน รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจแมชินเนอรี่โซลูชั่น บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด เป็นประธานจัดงานแนะนำผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขายประเภทต่างๆ สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งจัดให้กับผู้รับเหมาในโครงการขุด-ขนดินและถ่านหินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง เมื่อเร็วๆ นี้