โรงเรียนดนตรีวอลรัส ครบทุกแนว สไตล์ดนตรี

โรงเรียนดนตรีวอลรัส การศึกษาดนตรีแนวใหม่ เข้าใจเด็ก-เข้าใจคุณ เปิดให้บริการสอนดนตรีด้วยหลักสูตรดนตรีแนวใหม่ “ คลาสสิก มิกซ์ ป๊อป ” (Classic Mixed Pop) โดยมีจุดเด่นหลัก 3 อย่างคือ 1. หลักสูตรที่ออกแบบมาพิเศษ สำหรับเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะ เพราะเด็กแต่ละคนมีระดับความสามารถและความสนใจที่ไม่เท่ากัน 2. ครูสอนดนตรีของที่นี่เป็นผู้ที่เรียนด้านดนตรีมาโดยตรง มีประสบการณ์ และเข้าใจในตัวเด็กแต่ละคนเป็นอย่างดี 3. โรงเรียนเน้นการออกไปจัดคอนเสริต์ นอกสถานที่ เพื่อให้เด็กได้ลองเล่นกับสถานการณ์จริง โดยเน้นเด็กอายุระหว่าง 4 – 14 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-318-7534 หรือ www.walrusmusiccenter.com