เอไอเอส ร่วมกับหอการค้าไทย จัดสัมมนา “ไทยช่วยไทย 2010”

เอไอเอส ร่วมกับหอการค้าไทย ประกาศเจตนารมณ์ “ธุรกิจเกื้อกูล เศรษฐกิจก้าวไกล” ผ่านโครงการสัมมนา “ไทยช่วยไทย 2010” ขับเคลื่อน SMEs ให้ผนึกกำลัง พึ่งพา และเติบโตไปด้วยกัน ย้ำ!! แม้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้น ปัญหาใหม่ -เสรีการค้า- ถาโถม หากเตรียมพร้อมดีๆ มีโอกาสไปได้ไกล ประเดิมงานแรกที่เชียงใหม่

นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด เอไอเอส กล่าวว่า “จากการที่ บมจ.เอไอเอส ได้ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2010 ว่าด้วยเรื่อง ECOSYSTEM ระบบนิเวศน์แห่งโลกสื่อสาร ที่อาศัยการผนึกกำลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พึ่งพากันและกัน เติบโตไปด้วยกัน เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้บริโภคคนไทยทุกกลุ่ม ดังนั้น เพื่อให้วงจรของการร่วมมือกันปรากฏชัดในภาคเศรษฐกิจและสังคมไทย เอไอเอสจึงได้จับมือกับหอการค้าไทย กลุ่มธุรกิจภาคเอกชนที่มีแนวคิดที่ตรงกันในเรื่องของการรวมกลุ่ม (Cluster) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมสานต่อโครงการ “ไทยช่วยไทย 2010 AIS BUSINESS FORUM : ECOSYSTEM” ธุรกิจเกื้อกูล เศรษฐกิจก้าวไกล” งานสัมมนาใหญ่ที่ SMEs ทุกภูมิภาคเฝ้าคอย และให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับปีนี้ การดำเนินกิจกรรมจะครอบคลุม 10 จังหวัด ทั่วประเทศ กิจกรรมหลักประกอบด้วย 3 ด้านคือ 1.การบรรยายกระตุ้นแนวคิดและ ความร่วมมือเชิงสังคม (FORUM) 2.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) และ 3.กิจกรรมส่งเสริม SMEs ซึ่งในปีนี้ มีความพิเศษอยู่ที่กิจกรรม CRM ซึ่งทางเอไอเอสได้ใช้โอกาสนี้เป็นช่องทางในการมอบสิทธิประโยชน์ (Privilege) ไปยังผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นลูกค้าเอไอเอสอีกด้วย”

ทางด้านนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม หอการค้าไทย กล่าวว่า “เหตุผลของการที่ SMEs ต้องหันมาพึ่งพากันและกันมากขึ้นนั้น มาจากการที่วิกฤตเศรษฐกิจยังคงความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัญหาเดิมและปัญหาใหม่ โดยในปี2010 นี้ สิ่งที่เราคงต้องเริ่มนำมาพูดคุยกันเป็นอันดับแรก คงหนีไม่พ้นประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจ ในเรื่องของการที่ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ในหัวข้อ “ความพร้อม SMEs ภาคเหนือไทย เกื้อกูลและก้าวไกลในอาเซียน” โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทั้งยังเป็นคอลัมส์นิสต์ชื่อดัง นสพ.ไทยรัฐ ภายหลังการบรรยาย สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ขบคิดคือ เราจะได้ หรือเสียอย่างไรจากความร่วมมือนี้ และธุรกิจทุกภาคส่วนในท้องถิ่นจะเกื้อกูล และพึ่งพากันในลักษณะใดเพื่อให้ข้ามพ้นและสามารถเติบโตไปพร้อมกันได้

“สำหรับการจัดงานในปีนี้ เราจะเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก ซึ่งนอกเหนือจากเอไอเอส และหอการค้าไทยแล้ว ภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่น ที่เคยร่วมด้วยช่วยกันในปีก่อน ยังคงให้การ สนันสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเช่นเดิม อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคม ATSME และมหาวิทยาลัยฟาร์อีเทิร์น กำหนดจัดโครงการฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์”

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AIS Corporate Call Center 1149 หรือลงทะบียนสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทร. 084-752-7910, 084-752-7640 และ 084-752-8302 หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.connect.co.th รับจำนวนจำกัด งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในช่วงบ่าย ลุ้นรับโชคมือถือและ MP3 มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท