เดลล์ จัดงาน “Thailand e-Healthcare Architecture 2010”

บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “Thailand e-Healthcare Architecture 2010” และได้เชิญพาร์ทเนอร์เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ โดยบริษัท ไอ.อี. เทคโนโลยี จำกัด (IET) ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการและออกแบบระบบ RFID แบบครบวงจร เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ได้รับเชิญให้ร่วมออกบูธในครั้งนี้

บริษัท ไอ.อี. เทคโนโลยี จำกัด (IET) ได้นำเทคโนโลยี RFID ที่น่าสนใจและนำมาใช้ในแวดวงเฮลท์แคร์ คือ Patient/Asset Realtime Location System มานำเสนอในงาน ซึ่งเป็นการนำระบบ RFID มาประยุกต์ใช้ในการติดตามผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญและมีการเคลื่อนย้ายสม่ำเสมอ เช่น ปั๊มน้ำเกลือ เพื่อให้สามารถทราบตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ในลักษณะแบบ Realtime ซึ่งเทคโนโลยี RFID นี้เป็นตัวช่วยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในสถานพยาบาล และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการสถานพยาบาลในการเข้ารับความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงที โดยงานครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องอโนมา 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้