SME ฝรั่งเศสร่วมรณรงค์ต่อต้านภาวะโลกร้อนในงาน Bright Gree

สถานทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ขอแนะนำโพรไฟล์บริษัทฝรั่งเศสที่ผลิตผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีส่วนช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน บริษัทเหล่านี้ได้เข้าร่วมในงานนิทรรศการนานาชาติ Bright Green ภายในงานประชุมนานาชาติครั้งที่ 15 ขององค์การสหประชาชาติ (UN) เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน (COP15) ณ กรุงโคเปนเฮเกน ที่ผ่านมา

CITELUM เป็นบริษัทเกี่ยวกับระบบแสงสว่างในเมือง ซึ่งตั้งอยู่ใน 4 ทวีป 15 ประเทศ เสนอการจัดการแบบครบวงจรสำหรับระบบส่องสว่างในเขตเมืองที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน www.citelum.fr

EcoGreenEnergy บริษัทวิศวกรรมและที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพพลังงาน เสนอแนวทางแก้ปัญหารูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพแก่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
www.ecogreenenergy.fr

Enablon เสนอซอร์ฟแวร์เพื่อการประมาณและควบคุมความเสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในกว่า 130 ประเทศ ในทุกหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซอร์ฟแวร์นี้จะประมาณ จัดการ และเสนอแนวทางลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
http://enablon.com

Enviroconsult ให้คำปรึกษาด้านนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและช่วยเหลือหน่วยงานที่มีปัญหาด้านการจัดการคุณภาพอากาศ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดำเนินการด้านพลังงานหมุนเวียน Enviroconsult ยังเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
www.enviroconsult.fr

GDF SUEZ เป็นหนึ่งในผู้นำของโลกพลังงานแห่งอนาคต ยึดมั่นในมาตรการการพัฒนาแบบยั่งยืน บนรากฐานของการเป็นหน่วยงานที่ผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เสนอนวัตกรรมการจัดการพลังงานสำหรับที่พักอาศัยทุกรูปแบบและองค์กรในภาคอุตสาหกรรม
www.gdfsuez.com

Iosis Group วางแผนให้กับโครงการระยะยาวของเขตชุมชนเมือง IOSIS ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่ทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆ
www.iosisgroup.fr

LADES เป็นห้องปฎิบัติการเอกชนชั้นนำที่ดำเนินการประมาณหาอายุของน้ำใต้ดิน อายุและแหล่งของน้ำเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดการทรัพยากรน้ำแบบยั่งยืนและศึกษาการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ http://lades.fr

กลุ่มบริษัท TOTAL เป็นหน่วยงานที่สำคัญที่ดำเนินการลดไอเสียซึ่งทำร้ายสิ่งแวดล้อม TOTAL ดำเนินโครงการบูรณาการในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีการทางธรณีวิทยาในแหล่งที่เคยขุดเจาะก๊าซธรรมชาติที่เมือง Lacq (เมืองลากค์อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส) โครงการนี้มีส่วนทำให้ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม
www.total.com

Urbatic Concept เชี่ยวชาญด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการหาแหล่งที่มาและการกำจัดแร่ใยหิน (asbestos)
www.urbatic-concept.com

เกี่ยวกับงาน Bright Green
เป็นงานที่เต็มไปด้วยความรู้ ช่วยให้ผู้เข้าชมได้ค้นพบแนวทางการแก้ปัญหาเชิงนิเวศวิทยาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง งานนิทรรศการประกอบด้วย 4 ส่วนแนวคิด ได้แก่ พลังงาน การอยู่อาศัย เมือง และธุรกิจ สำหรับทั้งผู้ชมทั่วไป สื่อมวลชน ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจด้านนโยบาย ผู้เข้าร่วมประชุม COP15 และผู้แทนขององค์กรเอกชน รวมถึงหน่วยงานวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อดำรงรักษาสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับ UBIFRANCE
UBIFRANCE (ยูบีฟรานซ์) เป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจระหว่างประเทศของประเทศฝรั่งเศส ที่ให้บริการด้านข้อมูล (การตลาด กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ การเงินการคลังระหว่างประเทศ การเสนอยื่นประมูล การดูแลเฉพาะส่วน) ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการส่งออก การประกอบการค้า (การสำรวจตลาด นัดพบกับผู้ประกอบการ การจัดแสดงนิทรรศการสินค้านอกประเทศ การสื่อสารผ่านสื่อในต่างประเทศ …) และ การสรรหาพนักงานช่วยงาน ( V.I.E ) ให้กับทางบริษัท เพื่อให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ

UBIFRANCE ช่วยเหลือวิสาหกิจฝรั่งเศสทุกขนาดจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพและดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ UBIFRANCE มีบุคลากรมากกว่า 2500 คนประจำการที่ประเทศฝรั่งเศส (ณ สำนักงานที่กรุงปารีสและเมืองมาร์เซย) และในกว่า 120 ประเทศ ในสภาหอการค้า ชมรม องค์กร และเครือข่ายหนังสือพิมพ์

สนใจรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ : M. Georges REGNIER
Director of the Ubifrance Trade Commission, Hammerensgade 6,1267 COPENHAGEN, DENMARK
โทร: +45 33 93 48 22 อีเมล copenhague@ubifrance.fr

หรือสอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ได้ที่ แผนกข่าว ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
รัชนีกร เมฆฉาย โทร 02 352 4119, 089 780 0518 mekchai.ftpo@ubifrance.fr