“จุฬา ฯ” เดินหน้าสานต่อธุรกิจฮาลาล

นาย สรธรรม จินดา รองนายก อบจ. ภูเก็ต, ผู้แทนจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสภาพัฒน์, ศาสตราจารย์, รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ. ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ. ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าว การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “WHASIB 2010 & IMT-GT Phuket Halal Expo 2010” ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 –20 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa, และสะพานหิน จ.ภูเก็ต เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และเร่งปรับภาพลักษณ์ประเทศ เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางธุรกิจ และอุตสาหกรรมฮาลาลระดับโลก ในโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT Growth Triangle Development Project) ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย