โอกาสโกอินเตอร์มาถึงแล้ว! โครงการประกวดออกแบบปกสมุด ZEQUENZ

กรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับ บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้รักการออกแบบ และประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดออกแบบปกสมุด ZEQUENZ หัวข้อ “ชีวิตมีดีไซน์ออกแบบได้ 360 องศา” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 สิงหาคม 2553 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียด เงื่อนไข พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.zequenz.com/360creativelife

โอกาสโกอินเตอร์มาถึงแล้ว! งานนี้ห้ามพลาดร่วมพิสูจน์ฝีมือการออกแบบคนไทยสู่สายตานานาชาติ