คนโฆษณา ผนึกออนไลน์ รวมพลัง "บวก"

ชื่องาน : เครือข่าย พลังบวก
สถานที่จัดงาน : สวนลุมพินี
ผู้ร่วมงาน : ประมาณ 700 คน
ประธานจัดงาน : ภาณุ อิคะวัต (CREATIVE DIRECTOR)

Ignite Thailand ++ from Positioning Magazine on Vimeo.