ธนาคารกรุงไทยรุกนำ CG & CSR

คณะผู้บริหารระดับสูง บมจ. ธนาคารกรุงไทย ร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติ ในการจัดกิจกรรมสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารธนาคารกรุงไทยในหัวข้อ “KTB CG&CSR ทุนทางปัญญา เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่ความยั่งยืน” ชูมั่นใจโครงสร้างบริหารจัดการ นำการขยายเครือข่าย พร้อมประกาศยึดแนวทาง ISO 26000 พัฒนาซีเอสอาร์อย่างเป็นระบบ พร้อมยึดแนวทางสร้างคุณค่า ทุนทางปัญญา 4 มิติ พัฒนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคม กีฬา และสิ่งแวดล้อมให้ประเทศ โดยมี ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ (คนที่สี่จากขวา) ประธานกรรมการ, นายสันติ วิลาสศักดานนท์ (คนกลาง) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม, คุณสุมนา วงษ์กะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (คนที่ 3 จากขวา) และดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมเป็นเกียรติในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ ณ. ห้องเพลินจิต 3-4 โรงแรม เจดับบลิวแมรีออท กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน.