กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนา “สมาคมการค้าเข้มแข็ง…เศรษฐกิจไทยยั่งยืน”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “สมาคมการค้าเข้มแข็ง เศรษฐกิจไทยยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชดำริ ร่วมรับฟังแนวนโยบายของภาครัฐในการเร่งผลักดันและยกระดับเวทีการค้าเดินหน้าสู่ระดับสากล โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ร่วมปาฐกถาและให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมฟังเสวนาพิเศษหัวข้อ “แนวทางการสร้างความแข็งแกร่ง สมาคมการค้าไทย” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Trade Association’s Role…Present & Future to Economic Growth” โดย Mr. Nandor G.von der Luehe ประธานหอการค้าต่างประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร 0-2248-7967-8