ธนาคารกรุงเทพ เสนอเงินฝากประจำ ‘Step Plus’

ธนาคารกรุงเทพ มอบข้อเสนอพิเศษเงินฝากประจำ ‘Step Plus’ ระยะเวลาการฝาก 18 เดือน 25 เดือน และ 37 เดือน อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันได พร้อมแบ่งจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และเมื่อครบกำหนดการฝาก เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าเงินฝาก

นางรัชนี นพเมือง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้มอบข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเงินฝาก ด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ ‘Step Plus’ ระยะเวลาการฝาก 18 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปี ระยะเวลาการฝาก 25 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 4.50% ต่อปี และระยะเวลาการฝาก 37 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.00% ต่อปี โดยธนาคารจะแบ่งจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และช่วงสุดท้ายจ่ายเมื่อครบระยะเวลาการฝาก โดยผู้ฝากเงินสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Step Plus เพียงจำนวนเงินขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป และมีบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ที่เริ่มได้ตั้งแต่บัดนี้

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ Step Plus จะเริ่มต้นที่ 1.00% ต่อปี โดยเงินฝากประจำ Step Plus 18 เดือนๆ ที่ 1 ถึง 6 อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี เดือนที่ 7 ถึง 12 อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี และเดือนที่ 13 ถึง 18 อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ Step Plus 25 เดือนๆ ที่ 1 ถึง 6 อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี เดือนที่ 7 ถึง 12 อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี เดือนที่ 13 ถึง 18 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี เดือนที่ 19 ถึง 24 อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี และเดือนที่ 25 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ Step Plus 37 เดือนๆ ที่ 1 ถึง 6 อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี เดือนที่ 7 ถึง 12 อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี เดือนที่ 13 ถึง 18 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี เดือนที่ 19 ถึง 24 อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี และเดือนที่ 25 ถึง 30 อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี เดือนที่ 31-36 อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี และเดือนที่ 37 อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี

‘เงินฝากประจำ Step Plus นับเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ทางด้านการออม ซึ่งนอกจากเงินฝากประจำประเภทดังกล่าวแล้ว ธนาคารยังมีเงินฝากประจำสินมัธยะทรัพย์ทวี (ฝากในจำนวนเท่ากันทุกเดือน ระยะเวลาการฝาก 24 เดือนขึ้นไป ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อฝากครบตามเงื่อนไข) ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม พันธบัตร บริการประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอเปิดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทุกสาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ www.bangkokbank.com’ นางรัชนี กล่าว