กระทรวงสาธารณสุขจับมือคอลเกต ตั้งเป้าเด็กไทย 1 ล้านคนทั่วประเทศมีสุขอนามัยช่องปากที่ดี

ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี (ที่สองจากซ้าย) อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และทันตแพทย์สมพงษ์ จารุวิจิตรรัตนา (ที่สองจากขวา) ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมทันตสุขภาพ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข และทันตแพทย์หญิงวราภรณ์ จิระพงษา (ขวาสุด) ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กรมอนามัย ร่วมถ่ายภาพเปิดโครงการ “ฟ. ฟันสวยยิ้มใส ประจำปี 2553” ที่กระทรวงสาธารณสุขจับมือกับคอลเกตจัดขึ้น เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนไทยจำนวน 1 ล้านคนทั่วประเทศทั้งในเขตชนบทและในเมืองมีสุขอนามัยในช่องปากที่ดี ด้วยการสนับสนุนชุดคู่มือการเรียนการสอนดูแลฟันอย่างถูกวิธีและชุดแปรงฟันจำนวน 1 ล้านชุด

ทั้งนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับคอลเกต สร้างสรรค์โครงการ “ฟ. ฟันสวยยิ้มใส” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ซึ่งสามารถเข้าถึงเยาวชนไทยมากกว่า 9.2 ล้านคน ใน 32,500 โรงเรียนทั่วประเทศ