BIG+BIH ครั้งที่ 30 ยอดเกินเป้า

งาน BIG+BIH ครั้งที่ 30 ประสบความสำเร็จ ดันงานผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน ยอด Buyer และประชาชนที่เข้าชมงานเกินเป้าหมาย เช่นเดียวกับยอดเงินสะพัดในงาน เกินกว่าเป้าหมายที่กรมฯ ตั้งเป้าไว้ในวันเจราจาธุรกิจ 600 ล้านบาท และ 300 ล้านบาท ในวันค้าปลีก พบกันอีกครั้งปีหน้า เมษายน ภายใต้แนวคิด Asian Inspired

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลสำเร็จจากการจัดงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน เดือนตุลาคม 2553 (BIG+BIH 2010) ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธ์สมาคมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ โดยเป็นงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน เทรนดี้ที่สุดในอาเซียนว่า การจัดงานครั้งนี้ได้ผลตอบรับที่ดีจากนักธุรกกิจ (Buyer) รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ามาร่วมงาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในตลาดโลก จึงถือเป็นการตอบโจทย์งานดีไซน์ของอุตสาหกรรมที่มาได้ถูกทางแล้ว และเป็นการยกระดับ งานแสดงสินค้าของขวัญ และงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน สู่ความเป็น World Class อีกครั้ง แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก้าวสู่ความเป็น ผู้นำในงานแสดงสินค้าของขวัญ ของใช้ในบ้าน ของเล่น และผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ ของอาเซียน

ทั้งนี้ งาน BIG+BIH ยังเป็นเวทีที่แสดงถึงศักยภาพของ ผู้ประกอบการ นักออกแบบไทย ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ ที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยพิสูจน์ให้เห็นแล้ว จากผลงานผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ 64 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล Good Design Award ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลด้าน Commercial Design ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

ด้านนายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ เลขาธิการ สมาพันธ์สมาคมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ เปิดเผยว่า การจัดงาน BIG+BIH ระหว่างวัน ที่ 19-22 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันที่เปิดเจรจาการค้า ที่ผ่านมา พบว่ามีนักธุรกิจ (Buyer) ที่เข้ามาเจรจาธุรกิจภายในงาน 11,554 คน เกินจากเป้าหมายที่ที่ตั้งไว้ 7,500 คน ยอดเงินสะพัดจากวันเจรจาธุรกิจมากกว่าเป้าหมายที่กรมฯ ตั้งไว้ 600 ล้านบาท

“ครั้งนี้ยังมี Buyer เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นวันค้าปลีก และ Buyer ส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็มีอำนาจซื้อสูง เป็นผู้ซื้อที่มีคุณภาพ และเป็นผู้ซื้อรายใหม่ ซึ่งผู้ซื้อกลุ่มนี้จะไม่ติดปัญหาเรื่องค่าเงิน เป็น Buyer มาจากหลากหลายประเทศ อาทิ จีน อาเซียน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสินค้าที่ได้รับความนิยมและสั่งซื้อมากที่สุด คือ สินค้าที่มีการพัฒนาเรื่องของการออกแบบ”นายจิรบูลย์กล่าว

ส่วนวันค้าปลีกระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคมที่ผ่านมา กระแสตอบรับดีมีประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมงานประมาณ 75,000 คน เกินกว่าเป้าหมายที่กรมฯตั้งไว้ 72,500 คน และยอดเงินสะพัดจากวันค้าปลีกมากกว่าเป้าหมายที่กรมส่งเสริมการส่งออกตั้งไว้ 300 ล้านบาท จึงสะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจของผู้บริโภค

สำหรับความสำเร็จของงานครั้งนี้ ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าของขวัญที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับเทศกาลฉลองขึ้นวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย โดยการจัดงาน BIG+BIH ใน เมษายน เตรียมพบกับรูปแบบงานภายใต้แนวคิด Asian Inspired ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักธุรกิจและประชาชนทั่วไป ที่ชื่นชมกับสินค้าคุณภาพของคนไทยที่มีผลงานดีไซน์ในระดับโลกเช่นเดียวกับการจัดงานครั้งนี้เช่นกัน

อนึ่ง งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน เดือนตุลาคม 2553 (BIG+BIH 2010) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยเปิดเป็นวันเจรจาธุรกิจระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม และวันค้าปลีก 23-24 ตุลาคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา