เจ็ทสตาร์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จับมือแควนตัสเปิดปฏิบัติการ เที่ยวบินคาร์บอนสมดุล

แควนตัสและเจ็ทสตาร์เป็นสายการบินชั้นนำรายแรกที่ได้รับใบรับรองคาร์บอนสมดุล (Carbon neutral) จากการจัดทำโครงการชดเชยคาร์บอนตามมาตรฐานการชดเชยคาร์บอนแห่งชาติ (NCOS) ใหม่ของรัฐบาลออสเตรเลีย ทั้งนี้โครงการคาร์บอนสมดุลตามมาตรฐาน NCOS (NCOS Carbon Neutral Program) เป็นโครงการแบบสมัครใจ จัดทำขึ้นโดยองค์การออสเตรเลียน คาร์บอน ทรัสต์ (Australian Carbon Trust) เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ในประเทศออสเตรเลียนำมาตรฐาน NCOS ไปใช้วัด ลด และชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของตน

นางเม็ก แมคโดนัลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์การออสเตรเลียน คาร์บอน ทรัสต์ กล่าวว่า “ลูกค้าของแควนตัสและเจ็ทสตาร์สามารถเลือกเดินทางด้วยเที่ยวบินคาร์บอนสมดุลซึ่งไม่สร้างคาร์บอนให้แก่สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยบริจาคเงินเพื่อชดเชยการมีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก การเดินทางทางอากาศ และด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้น ทำให้โครงการชดเชยคาร์บอนเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สนับสนุนผู้โดยสารทั่วไปและนักธุรกิจให้เข้าร่วมดูแลและจัดการการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและจริงจัง ดังนั้น การเลือกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่มีคาร์บอนสมดุลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยจะทำให้ลูกค้ารับรู้และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศพร้อมทั้งจัดการสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากยิ่งขึ้น”

ด้านมร. ร็อบ เคลล่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง แควนตัส กรุ๊ป กล่าวว่า “โครงการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset Scheme) ของแควนตัส กรุ๊ปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การรักษาสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ทั้งแควนตัสและเจ็ทสตาร์ได้ริเริ่มจัดทำโครงการชดเชยคาร์บอนในปี 2550 เพื่อให้ลูกค้าเลือกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่จะไม่เพิ่มคาร์บอนให้แก่สิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่าคาร์บอนสมดุล โดยร่วมบริจาค เงินเพื่อชดเชยการมีส่วนร่วมปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทางทางอากาศ”

“สำหรับเงินบริจาคที่รวบรวมได้จะนำไปซื้อคาร์บอนออฟเซ็ท (carbon offset) ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นต้นมาจนถึง ณ ขณะนี้ โครงการชดเชยคาร์บอนของแควนตัสและเจ็ทสตาร์ได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 850,000 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับการนำรถยนต์จำนวนประมาณ 200,000 คันออกจากท้องถนนเป็นระยะเวลา 1 ปี” มร. เคลล่า กล่าวเสริม

“แควนตัส กรุ๊ปมีนโยบายมุ่งประหยัดเชื้อเพลิงและลดร่องรอยคาร์บอน โดยได้จัดทำโครงการอนุรักษ์เชื้อเพลิงตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ส่งผลให้แควนตัส กรุ๊ปลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 1 ล้านตัน ปัจจุบัน เราได้ร่วมมือกับภาครัฐและพันธมิตรทางการบินเร่งรัดพัฒนาความยั่งยืนของเชื้อเพลิงที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินเพื่อการพาณิชย์” มร. เคลล่า กล่าวปิดท้าย