กรมส่งเสริมการส่งออก หนุนธุรกิจแฟรนไชส์อาหารไทย เร่งขยายตลาดอาเซียน

กรมส่งเสริมการส่งออก เผยยุทธศาสตร์ผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและร้านอาหารไทย เตรียมจัด “Franchise Square : City of Thai Cuisine” นำผู้ประกอบการร่วมโชว์ศักยภาพในงาน THAIFEX – World of food ASIA 2011 ตั้งเป้าขยายการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และผลักดันไทยเป็นผู้นำความร่วมมือธุรกิจแฟรนไชส์ในอาเซียน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า แฟรนไชส์อาหารและร้านอาหารไทยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและโอกาสในการขยายตัวไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิ จีน เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่นและตะวันออกกลาง รัฐบาลจึงมีนโยบายในการส่งเสริมแนวทางสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้ความรู้ด้านตลาดแก่ผู้ประกอบการ จัดทำข้อมูลการค้า พัฒนาด้านโลจิสติกส์ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยตั้งเป้าหมายการขยายตัวของภาคการส่งออกร้อยละ 5 ต่อปี และเสริมสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยก้าวเป็นผู้นำความร่วมมือธุรกิจระบบแฟรนไชส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

“งานแสดงสินค้าอาหาร 2554 หรือ THAIFEX – World of food ASIA 2011 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคมนี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถือเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการดังกล่าว กรมส่งเสริมการส่งออกจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและร้านอาหารไทย ภายใต้แนวคิด Franchise Square : City of Thai Cuisine โดยนำผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงศักยภาพและความหลากหลายของสินค้าและบริการ อาทิ ภัตตาคารอาหารไทยเต็มรูปแบบ ร้านกาแฟ และอาหารไทยสำเร็จรูปที่มีผู้นำเข้าสนใจให้ผู้ส่งออกอาหารจัดทำเป็นร้านแฟรนไชส์อาหารไทยในต่างประเทศ” นางนันทวัลย์ กล่าว