อิมแพ็ค เปิด 2 งานใหญ่ BMAM & GBR Expo Asia 2011

อิมแพ็ค เปิดแล้ว 2 งานใหญ่  BMAM & GBR Expo Asia 2011 ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้แสวงหาและเพิ่มเติมองค์ความรู้ ทั้งในด้านการก่อสร้างอาคาร และเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนแรง และอยู่ในความสนใจของคนทั่วโลก พร้อมเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน พร้อมเลือกเข้ารับการอบรมในหลากหลายหลักสูตร เพื่อสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่อไป

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ซีเอ็มซี เอ็กชิบิชั่นเซอร์วิสเซส จำกัด ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการบำรุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 (Building Maintenance & Asset Management Expo Asia 2011 : BMAM EXPO ASIA 2011)  และงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสีเขียวแห่งเอเชีย (Green Building & Retrofits Expo Asia 2011 : GBR EXPO ASIA 2011) โดยได้รับเกียรติจากนายสุภาพ คลี่ขจาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ

ด้านนางสาวพรพรรณ บุลเนอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “วัตถุประสงค์การจัดงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการบำรุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 (Building Maintenance & Asset Management Expo Asia 2011: BMAM EXPO ASIA 2011) ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายนนี้ ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งรวบรวมเอามืออาชีพจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ ตลอดจนการจัดอบรมสัมมนาที่เน้นไปที่การพัฒนาหน่วยงานตลอดจนเสริมองค์ความรู้ที่จำเป็นในวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม ได้เห็นถึงโอกาสของการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตนเองในการสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ

“หลักสูตรของการสัมมนาในครั้งนี้ เชื่อว่าจะอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ไม่มากก็น้อย นอกจากที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ความรู้ แล้วยังมีโอกาสที่จะเห็นเทคโนโลยีระดับสูงที่นำมาจัดแสดงภายในงาน ตลอดจนได้เสวนากับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในประเด็นที่น่าสนใจอีกด้วย ซึ่งการมาครั้งเดียวได้ชมถึง 2 งานใหญ่ นับว่าเป็นความคุ้มค่าในการเดินทางมาอย่างยิ่ง” นางสาวพรพรรณ บุลเนอร์ กล่าว

ทั้งนี้นายสตีเว่น ชิว ผู้อำนวยการ บริษัท ซีเอ็มซี เอ็กซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดงานจากประเทศสิงคโปร์กล่าวว่า “เพื่อให้การมาร่วมชมงาน หรือสัมมนาได้รับประโยชน์ที่ครอบคลุมสูงสุด คณะผู้จัดงานจึงได้มีมติจัด งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสีเขียวแห่งเอเชีย (Green Building & Retrofits Expo Asia 2011 : GBR EXPO ASIA 2011) ที่จะเน้นไปที่การอัพเดทความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การแข่งขันเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำเทคโนโลยีสีเขียว อันจะสามารถสร้างจุดเด่นและความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ตลอดจนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ เพื่อความยั่งยืนในอนาคต โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน ซึ่งทั้ง 2 งานจะใช้พื้นที่ในการจัดงานเดียวกัน ทั้งนี้เพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมชมงาน และเข้าร่วมสัมมนา โดยทั้ง 2 งานใหญ่นี้ถือเป็นความร่วมมือผนึกกำลังครั้งสำคัญของทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนองค์กร สถาบันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะให้การสนับสนุนการจัดงานแล้ว ยังได้ร่วมออกบูธภายในงานอีกด้วย ซึ่งเชื่อว่าด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การจัดงานในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จดังที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้ได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ การจัดงานได้ร่วมมือกับสมาคมและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดประชุมสัมมนา ที่จัดขึ้นสำหรับเจ้าของและผู้บริหารอาคารและโรงงาน สถาปนิก นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และวิศวกร โดยจัดควบคู่ไปกับงานแสดงสินค้า สินค้า เทคโนโลยี และบริการที่จัดแสดงภายในงาน จะครอบคลุมทั้งเรื่อง อัคคีภัย การประหยัดพลังงาน ตัวอย่างการบริหารอาคาร แนวคิดในการต่อเติมอาคาร และพลาดไม่ได้สำหรับปีนี้ “แนวคิดในการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารสีเขียว” เพียบพร้อมไปด้วยเนื้อหาทางวิชาการ กรณีศึกษาต่างๆ จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงในวงการทั้งในและต่างประเทศ” นายสตีเว่น ชิว กล่าว

คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายนิทรรศการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างพร้อมใจกันประสานพลังเพื่อใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนศักยภาพของหน่วยงานเพื่อรวมรวบและเผยแพร่องค์ความรู้ให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศไทยในครั้งนี้ ทั้งในส่วนของกระทรวงพลังงาน สถาบันอาคารเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ตลอดจนด้วยศักยภาพของคณะผู้จัดงานร่วมทั้ง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ซีเอ็มซี เอ็กชิบิชั่นเซอร์วิสเซส จำกัด ที่ได้ประสานและอำนวยการให้บริษัทชั้นนำระดับโลกได้นำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาจัดแสดงในครั้งนี้

ไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อจัดแสดงงานที่มีความสำคัญ อันมีความเชื่อมโยงสอดคล้องซึ่งกันและกันเช่นนี้ ในคราวเดียวกันผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือ ผู้ที่เข้าร่วมชมงานทั้งสอง ซึ่งจะสามารถนำเอาความรู้ และประโยชน์จากสิ่งที่ได้พบภายในงาน ทั้งสินค้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจัดแสดงภายในบริเวณเดียวกัน นอกจากนั้น สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งสำหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ คือ การจัดหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาในสายงานต่อไป ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนคณะผู้จัดงานร่วมที่ได้จัดงานคุณภาพถึง 2 งาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมชมงาน และเข้าร่วมสัมมนาต่อไป” คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ กล่าว