บลจ.ทิสโก้ คว้าจังหวะหุ้นไทยปรับฐานแรง ส่งกองทาร์เก็ตฟันด์ลุยหุ้นไทย ตั้งเป้ารีเทิร์น 8%

บลจ. ทิสโก้ คว้าจังหวะหุ้นไทยปรับฐานแรง ส่ง “กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% # 2” เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทน โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรไว้ที่ 8% เสนอขายครั้งเดียว 29 ก.ย. – 5 ต.ค. 54 นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 20,000 บาท ตอบโจทย์ลูกค้า TISCO Wealth หลังหุ้นไทยปรับฐานแรงมองเป็นเพียงผลจากตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านวิกฤตการเงินในยุโรป แต่ด้วยพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยและเศรษฐกิจไทยถือว่ายังมีความแข็งแกร่ง จึงมองเป็นจังหวะที่ควรเข้าลงทุน เพราะคาดว่าตลาดมีโอกาสสูงที่จะดีดกลับเมื่อนักลงทุนต่างชาติคลายความกังวล

นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Theeranat Rujimethapass, Managing Director of TISCO Asset Management Co.,Ltd.) เปิดเผยว่า บลจ. ทิสโก้ เสนอขาย “กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% # 2” (TISCO Thai Equity Trigger 8% Fund # 2) ซึ่งเป็นกองทาร์เก็ตฟันด์ที่เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยตั้งเป้าหมายผลตอบแทนไว้ที่ 8% โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงของการลงทุนได้

ทั้งนี้ TISCO Wealth ซึ่งเป็นบริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนครบวงจรจากกลุ่มทิสโก้ มองว่า การเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยที่ปรับฐานลงแรงในรอบนี้ มาจากนักลงทุนต่างชาติมีการเทขายหุ้นอย่างหนัก เพื่อสำรองสภาพคล่องจากปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนไทย เนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาก ทั้ง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของไทย ซึ่งเศรษฐกิจกำลังขยายตัวอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็ยังมีการเติบโตที่สูง หุ้นไทยจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ดังนั้นในช่วงที่ดัชนีอ่อนตัวลงมา จึงนับเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการลงทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทน ซึ่ง กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8%#2 จึงเป็นอีกทางเลือกที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน

โดย “กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8%” มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท มีอายุโครงการประมาณ 1 ปี หรือสามารถเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ หากสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 8% หรือ NAV มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.8000 บาท โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดในวันทำการที่ 5 นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนสร้างผลตอบแทนถึง 8% โดยจะเสนอขายครั้งเดียว (IPO) ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.- 5 ต.ค. 54 นี้ มูลค่าซื้อขั้นต่ำ 20,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สนใจกองทุนดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือที่ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน