SUSCO หนุนผู้ใช้ ‘เอ็นจีวี’ ขยายสถานีบริการ ‘เอ็นจีวี’ แห่งที่ 9

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ทุ่มงบกว่า 10 ล้านบาท หนุนผู้ใช้พลังงานทางเลือกก๊าซ ‘เอ็นจีวี’ ด้วยการปรับโครงสร้างพื้นฐานสถานีบริการบางบ่อ ขยายเป็นสถานีบริการ ‘เอ็นจีวี’ แห่งที่ 9 รองรับลูกค้าโซนภาคตะวันออกของกรุงเทพฯ คาดยอดธุรกิจเฉพาะส่วน ‘เอ็นจีวี’ ของซัสโก้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีน่าจะเติบโตกว่า 5%

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมของธุรกิจเอ็นจีวีในปัจจุบันว่า “จากการที่รัฐบาลมีนโยบายการปรับขึ้นราคาพลังงาน โดยเฉพาะในส่วนพลังงานทางเลือกก๊าซเอ็นจีวีนั้น โดยส่วนตัวผมรู้สึกเห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ราคาดังกล่าวมีความเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้ราคาขายปลีกของก๊าซเอ็นจีวีสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ก๊าซเอ็นจีวีภาคการขนส่งถึงวันละเกือบ 7 ล้านกิโลกรัม หากมีการปรับราคาดังกล่าวให้เหมาะสมคาดว่าการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในภาคขนส่งจะมีการเติบโตอีกปีละไม่ต่ำกว่า 10% เนื่องจากเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันแล้ว ราคาก๊าซเอ็นจีวียังถือว่าถูกกว่ามาก อีกทั้งการปรับขึ้นราคานี้จะช่วยให้ธุรกิจก๊าซเอ็นจีวีพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากขึ้นอีกด้วย”

นายชัยฤทธิ์ กล่าวต่อไปว่า “จากสถานการณ์ดังกล่าว ซัสโก้จึงทุ่มงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ด้วยการปรับในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของสถานีบริการบางบ่อ ซึ่งจากเดิมให้บริการเฉพาะน้ำมันเพียงอย่างเดียว ขยายเป็นสถานีบริการ ‘เอ็นจีวี’ ซึ่งนับเป็นแห่งที่ 9 ของซัสโก้ โดยสถานีบริการเอ็นจีวีอีก 8 แห่ง ประกอบด้วย สถานีราชพฤกษ์ สถานีประชาอุทิศ สถานีนวลจันทร์ สถานีบางบำหรุ สถานีคลองจิก สถานีคลองเจ็ด สถานีพระรามเก้า และสถานีบรมราชชนนี(สายใต้ใหม่) ทั้งนี้ซัสโก้เชื่อว่าสถานีบริการ ‘เอ็นจีวี’ บางบ่อ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 32 บนถนนบางนา – ตราดขาเข้ากรุงเทพฯ จะสามารถช่วยรองรับความต้องการของลูกค้าในโซนภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี สถานีดังกล่าวมี หัวจ่ายสำหรับก๊าซเอ็นจีวี 6 หัวจ่าย มีพื้นที่กว้างขวางสามารถให้บริการได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งยังมีการให้บริการในส่วนของน้ำมัน รวมถึงร้านสะดวกซื้อ และร้านกาแฟอีกด้วย ทั้งนี้ซัสโก้คาดหวังว่าในช่วง 1-2 เดือนแรก จะมีรถเข้ามาใช้บริการเติมก๊าซเอ็นจีวีไม่ต่ำกว่าวันละ 800 คัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งซัสโก้เชื่อว่าการขยายสถานีบริการ ‘เอ็นจีวี’ บางบ่อ ในครั้งนี้จะส่งผลต่อธุรกิจเฉพาะส่วนเอ็นจีวีของซัสโก้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้เติบโตกว่า 5 % ทั้งนี้สำหรับแผนการขยายสถานีบริการ ‘เอ็นจีวี’ ของซัสโก้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี อาจต้องชะลอการดำเนินการก่อน เนื่องจากต้องรอความชัดเจนในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานจากรัฐบาลนั่นเอง” นายชัยฤทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย