ธนาคารเกียรตินาคินรับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นของเอเชีย

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นของเอเชียประจำปี 2555 (Corporate Governance Asia Recognition Award 2012) จากวารสาร Corporate Governance Asia วารสารชั้นนำด้านธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย ซึ่งมอบให้กับเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลรวมถึงดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยมี นายแอลดริน มอนซอด ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ วารสาร Corporate Governance Asia เป็นผู้มอบ ณ โรงแรม Renaissance Harbour View ฮ่องกง เมื่อเร็วๆ นี้