ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ ธนาคารอาวะ กระชับสัมพันธ์ธุรกิจ รองรับการขยายฐานการลงทุนลูกค้าญี่ปุ่นสู่ไทย

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) และมร.ฮิโตชิ โอซาวา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการธุรกิจลูกค้าญี่ปุ่น (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับ มร.โยชิฟูมิ โอกาดะ ประธาน (ที่ 2 จากซ้าย) และมร.ชินอิจิ เคียวโน ผู้จัดการทั่วไป (ซ้าย) ธนาคารอาวะ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในบันทึกข้อตกลงร่วมกันทางธุรกิจ โดยธนาคารกรุงเทพจะให้การสนับสนุนลูกค้าผู้ประกอบการของธนาคาร อาวะด้วยข้อมูลด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการเงินของประเทศไทย พร้อมบริการทางการเงินผ่านทางหนังสือค้ำประกัน (Stand by L/C) ที่ออกโดยธนาคารอาวะเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ธนาคารอาวะดำเนินธุรกิจด้านการเงินในจังหวัดโทคุชิมะเป็นหลัก และเป็นธนาคารแห่งแรกในภูมิภาคชิโกกุที่ธนาคารกรุงเทพร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นสำคัญพร้อมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น นอกจากนี้ ในปี 2554 ธนาคาร อาวะได้เปิดสำนักงานส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Promotion Office) เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศและการขยายธุรกิจสู่ต่างแดน เนื่องจากนักลงทุนญี่ปุ่นจำนวนมากสนใจเข้ามาขยายฐานการผลิตและจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพยังมีเครือข่ายถึง 26 แห่ง ครอบคลุม 13 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศภูมิภาคเอเชียที่สามารถรองรับการให้บริการในครั้งนี้