บางกอกแอร์เวย์สเปิดประกวดออกแบบโลโก้ ครบรอบ 45 ปี

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจัดประกวดออกแบบโลโก้ ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ชิงบัตรโดยสารและเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2555 สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเปิดโอกาสให้บุคคลสัญชาติไทย ผู้มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ได้นำเสนอความคิดผ่านงานศิลปะด้วยการออกแบบโลโก้ โดยโลโก้ดังกล่าวจะนำมาใช้คู่กับโลโก้ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์การประกวดหลัก คือ โลโก้จะต้องประกอบด้วยข้อความ “45th Anniversary” สำหรับกฎเกณฑ์อื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.bangkokair.com/announcement/view/6 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-265 8709 หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.bangkokair.com/announcement/view/6