ธนาคารกรุงเทพ ขยายระยะเวลาเงินฝากประจำ 5 เดือน ดอกเบี้ยพิเศษ 3.25%

ธนาคารกรุงเทพ ขยายระยะเวลาเงินฝากประจำ 5 เดือน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.25% ต่อปี จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ตามคำเรียกร้องของลูกค้าเงินฝาก โดยยังคงเงื่อนไขเดิมด้วยยอดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 200,000 บาท นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าเงินฝากที่ต้องการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าในระยะเวลาอันสั้น เพื่อการวางแผนด้านการเงิน 

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยผลตอบรับและความสนใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษระยะเวลา 5 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3.25% ต่อปี ธนาคารได้ขยายระยะเวลาการรับฝากออกไปอีก 1 เดือน โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 และยังคงเงื่อนไขการรับฝากที่ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำด้วยยอดเงินเพียง 200,000 บาท ซึ่งธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาการฝาก

‘การขยายระยะเวลาบัญชีเงินฝากประจำ 5 เดือนในครั้งนี้ เป็นไปตามคำเรียกร้องของกลุ่มลูกค้าที่เน้นการลงทุนในด้านการออมอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารเชื่อมั่นว่าด้วยข้อเสนอในด้านของอัตราดอกเบี้ยที่สูงจูงใจ และจำนวนเงินฝากขั้นต่ำเพียง 200,000 บาท จะสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ลูกค้าที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประเภทดังกล่าวได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 และ www.bangkokbank.com