ทรู ชวนนวัตกรไทยโชว์พลัง “คิดค้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น”

จากภาพซ้ายไปขวา 1. ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม (Innovation Center) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 2. นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบายล์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 3.รศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์  ผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 5. นางสาวนารถวณี จันทโรจวงศ์  ผู้อำนวยการ สำนักงานข่าวต่างประเทศ CNBC (Asia Pacific) ประจำประเทศไทย 6. ดร. วิริยะ อุปัติศฤงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านวิจัยและพัฒนา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 7.ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย รศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นางสาวนารถวณี จันทโรจวงศ์  (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ สำนักงานข่าวต่างประเทศ CNBC (Asia Pacific) ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มทรู ตัวแทนพันธมิตรและผู้สนับสนุน ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวด “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2012” ปีที่ 3 แนวคิด “คิดค้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” เวทีเปิดกว้างให้คนไทย ทุกเพศ ทุกวัย นำเสนอผลงานนวัตกรรม ทั้งประเภท Idea Seed (เมล็ดพันธุ์ความคิด) และ Inno Tree (สุดยอดนวัตกรรม) คัดสรรแต่ละประเภทเหลือ 5 ทีมสุดท้ายอย่างเข้มข้นด้วยการบันทึกเทปและเผยแพร่ภาพในรูปแบบเรียลลิตี้ ที่จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ จากความคิดจนสำเร็จเป็นชิ้นงานจริง ออกอากาศให้ชื่นชมทั่วประเทศผ่าน True X-Zyte (ทรูวิชั่นส์ช่อง 62) ตั้งแต่ ต.ค. 2555 – ม.ค. 2556 ลุ้นเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท และโอกาสต่อยอดผลงานเชิงพาณิชย์ซึ่งกลุ่มทรูยินดีสนับสนุน เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2555 สนใจติดตามรายละเอียด www.trueinnovationawards.com หรือ 02-699-6698

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  กล่าวว่า “โครงการประกวด ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ เป็นความตั้งใจของกลุ่มทรูที่ต้องการมีส่วนร่วมในการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลให้คนไทยสนใจนวัตกรรมอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศเจริญก้าวหน้า  โดยร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักข่าวต่างประเทศ CNBC (Asia Pacific) จัดประกวด “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2012”เวทีแห่งโอกาสให้คนไทยได้แสดงศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม เป็นปีที่ 3 ด้วยแนวคิด “คิดค้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” เชิญชวนนักคิดไทย ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด 2 ประเภท ได้แก่ Inno Tree (สุดยอดนวัตกรรม) เป็นการนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่มีการสร้างขึ้นจริงและพัฒนาเป็นชิ้นงานแล้ว และ Idea Seed (เมล็ดพันธุ์ความคิด) เป็นการนำเสนอแนวคิดแผนธุรกิจนวัตกรรมที่อาจยังไม่ได้สร้างต้นแบบจริง หรืออยู่ในช่วงทดสอบ โดยปีนี้ ยังคงรูปแบบเรียลลิตี้ ที่จะบันทึกเทปและเผยแพร่ผลงานจริงของ 5 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบในแต่ละประเภท ให้ประชาชนได้ติดตามและเรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม เริ่มตั้งแต่ยังเป็นความคิด ผ่านกระบวนการ และอุปสรรคต่างๆ จนพัฒนาเป็นชิ้นงานจริง โดยจะออกอากาศผ่าน True X-Zyte (ทรูวิชั่นส์ช่อง 62) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – มกราคม 2556”

“ผู้ชนะการแข่งขัน ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2012 จะได้รับทั้งเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ โอกาสเข้าอบรมกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมทั้งโอกาสต่อยอดผลงานเชิงพาณิชย์ ซึ่งกลุ่มทรู ยินดีที่จะส่งเสริม ยกระดับผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยก้าวสู่เวทีนานาชาติต่อไป” นายศุภชัย กล่าวสรุป

 

การประกวด ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2012 มีรางวัลดังต่อไปนี้

ประเภท Inno Tree (สุดยอดนวัตกรรม) 

รางวัลชนะเลิศ (Gold) จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 500,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (Silver) จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (Bronze) จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท

ประเภท Idea Seed (เมล็ดพันธุ์ความคิด) 

รางวัลชนะเลิศ (Gold) จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 500,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (Silver) จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (Bronze) จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท

รางวัลพิเศษ Best Inspiration จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมจากกลุ่มทรู ได้แก่ การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาทักษะกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  โอกาสได้รับทุนสนับสนุนต่อยอดผลงาน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและจัดส่งผลงานได้ที่ www.trueinnovationawards.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Innovation Center  โทร. 02-699-6698 หรืออีเมล innovation_team@truecorp.co.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2555