เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และเมืองไทยประกันชีวิต ผนึกกำลังเพื่อยกระดับการบริการและดูแลคุณภาพชีวิต

เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ผสานความร่วมมือกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพ เปิดตัว บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์นายหน้าประกันชีวิต จำกัด (Bangkok Premier Life Insurance Broker) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองดูแลสุขภาพในเครือรพ.กรุงเทพ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อยกระดับและดูแลคุณภาพชีวิตในการพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิต เวชการ จำกัด (มหาชน) และประธานคณะผู้บริหาร ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ประสานความร่วมมือกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพของคนไทย จากประสบการณ์กว่า 40 ปี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของคนไทยด้วยมาตรฐานการรักษาสากล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันสุขภาพภาคเอกชน   ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิต โดยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วย และทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพดีซึ่งแนวโน้มของผู้รับบริการในโรงพยาบาลเอกชนมีอัตราการเบิกจ่ายจากกรมธรรม์ประกันสุขภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากผลการศึกษาจากธนาคารโลกที่พบว่าประชากรไทยมีอัตราการซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ 24% ของประชากรสูงที่สุดใน AEC  แสดงให้เห็นว่าประชากรไทยเริ่มเล็งเห็นความสำคัญของประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด  อีกทั้งยังมีโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตได้อีกมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีผู้ถือครองกรมธรรม์ประกันสุขภาพมากกว่า 80% ของประชากร ดังนั้นในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการประกันสุขภาพภาคเอกชน โดยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจนี้ให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ได้ในรูปแบบต่างๆ  อาทิ การมีส่วนร่วมในการพัฒนากรมธรรม์รูปแบบใหม่ที่ทำให้      ผู้เอาประกันได้รับการบริการทางการแพทย์และการบริการทั่วไปที่ดีขึ้น การมีส่วนร่วมในการควบคุมค่าใช้จ่าย         ค่ารักษาพยาบาลให้เกิดความเหมาะสม และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้ดีขึ้น โดยการจ่ายเบี้ยที่เหมาะสม ดังนั้นการร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ เป็นก้าวแรกและก้าวที่สำคัญของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และธุรกิจ            ประกันชีวิต ที่ต่างมุ่งหวังถึงจุดหมายเดียวกัน คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ และตอบรับกับโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต“

นายแพทย์สุธร ชุตินิยมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์นายหน้าประกันชีวิต จำกัด ให้ข้อมูลว่า “บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  ในนามเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ  ได้มีการจัดตั้ง บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์นายหน้าประกันชีวิต จำกัด (Bangkok Premier Life Insurance Broker) ในฐานะเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันสุขภาพเพื่อความคุ้มครองดูแลสุขภาพในเครือรพ.กรุงเทพ โดยเรามุ่งมั่นเป็นบริษัทนายหน้าประกันชีวิตที่มีความมั่นคงแข็งแกร่งด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง     ทุกกลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจประกันสุขภาพ  โดยร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจประกันชีวิตคือ  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ในการพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ใหม่ที่แตกต่างจากกรมธรรม์ทั่วไปในท้องตลาด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี  การพัฒนาช่องการขายใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและพัฒนารูปแบบการควบคุมอัตราการเบิกสินไหมทดแทน เพื่อให้อยู่ในระดับที่ทำให้อัตราค่าเบี้ยมีความเหมาะสม”

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมอบความคุ้มครองให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นการผสานความร่วมมือกับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ หรือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลลูกค้า เพื่อสามารถตอบสนองในทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด จึงได้เปิดตัวบริษัท กรุงเทพพรีเมียร์นายหน้าประกันชีวิต จำกัด เพื่อเป็นการตอกย้ำอย่างชัดเจนว่าเมืองไทย ประกันชีวิต คือผู้นำในการดำเนินนโยบายการตลาดที่หลากหลายช่องทาง (Multi Distribution Channels, Multi Targets)” สำหรับความร่วมมือในครั้งสำคัญนี้ บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ 3 ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมในทุกกลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละกลุ่มดังนี้  

– แบบประกัน Perfect health แบบประกันสุขภาพที่ได้รับส่วนลดพิเศษเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ 

– แบบประกัน  Cancer B Plus ที่ให้สิทธิประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็งสูงถึง 2 ล้านบาท  พร้อมการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองมะเร็ง การเข้ารับบริการคำปรึกษาเพิ่มเติมโดย ทีมแพทย์โรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ) ส่วนเพิ่มค่ารักษาพยาบาลจากกรมธรรม์เมื่อเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถ  อีกทั้งการบริการดูแลผู้ป่วยเพิ่มเติม อาทิเช่น การเตรียมผู้ป่วยกลับบ้าน  การติดตามการรักษาพยาบาลที่บ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาดูแลที่สมบูรณ์แบบ

และในโอกาสการเปิดตัวโครงการความร่วมมือของทั้งสององค์กร  เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพผ่านบริษัทกรุงเทพพรีเมียร์นายหน้าประกันชีวิตได้พัฒนาแบบประกัน “Healthy Value” ที่สุดของความคุ้มครองภาระค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วยสูงสุดถึง 3 ล้านบาท ไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ซับซ้อน ซึ่งให้ความคุ้มครองเต็มจำนวน (Full Coverage) โดยผู้เอาประกันสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชั้นนำในเครือไม่ว่าจะเป็น รพ.กรุงเทพ รพ.สมิติเวช รพ.บีเอ็นเอช  รพ.พญาไท หรือ รพ.เปาโล  หากเกิดกรณีฉุกเฉินจะสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและสามารถเคลื่อนย้ายเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเครือข่ายได้ทันที และด้วยแบบประกัน Healthy Value จะทำให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้ดีขึ้น  โดยการจ่ายเบี้ยที่เหมาะสม  

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ให้การบริการ Fax Claim แก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วันนอกจากนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อแบบประกันชีวิตภายใต้โครงการฯ นี้ สามารถสมัครเป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club ฟรีเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผ่านโครงการเมืองไทย Smile Club เช่น การทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนได้รับส่วนลดร้านค้า ร้านอาหารและโรงแรมที่พักทั่วประเทศ หรือ ส่วนลดการแสดงต่างๆ ทั้งในและจากต่างประเทศ  

สำหรับการเปิดตัวความร่วมมือกันในครั้งนี้ ทางกรุงเทพพรีเมียร์นายหน้าประกันชีวิตร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรม “Healthy Confidence Expo” ใน Theme กดได้ให้ล้าน ลุ้นรับกรมธรรม์คุ้มครองสุขภาพจาก Bangkok Premier มูลค่า 1,000,000 บาท และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพ พร้อมตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และกิจกรรมสนุกๆ สุดยอดความบันเทิงจากเมืองไทย Smile Club ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายนนี้ ที่ชั้น 1 แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยการลงทะเบียนได้ที่ www.bpib.co.th หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-769-7799