“เป๊ปซี่โค โกกรีน” รักษ์ป่า 60,000 กล้าฯ รวมพลังปลูกป่าชายเลน เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

นายเดวิด ฟราย ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 60 คน ร่วมโครงการ “เป๊ปซี่โค โกกรีน: เป๊ปซี่โครักษ์ป่า 60,000 กล้าถวายพ่อหลวงไทย” เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับประชาชนชาวชุมพร พร้อมบริจาคต้นกล้าเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดชุมพรรวมกว่า 60,000 ต้น และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 6,600 ตัว เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมและระบบนิเวศในจังหวัดฯ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเป๊ปซี่โค จังหวัดชุมพร และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ เขตพื้นที่ป่าชายเลน อ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร เมื่อเร็วๆ นี้