ธนาคารกรุงเทพ ร่วมผลักดันการค้าต่างประเทศ ผ่าน Thaitrade.com

นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (กลาง) และนายฐานิศร์ ศิริโชติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิด พร้อมร่วมต้อนรับ นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ (ที่ 4 จากขวา) ดร.วิทยา สุหฤทดำรง ผู้เชี่ยวชาญด้าน Supply Chain Management (ขวา) ที่ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา “เปิดโลกการค้ากับ Thaitrade.com” ที่ธนาคารกรุงเทพได้จัดขึ้นสำหรับลูกค้าสมาชิก Thaitrade.com เว็บไซต์ตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิคส์ของกรมส่งเสริมการส่งออก ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางให้ผู้ส่งออกไทยจำหน่ายสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศบนโลกออนไลน์ โดยธนาคารกรุงเทพยินดีมอบบริการทางการเงินครบวงจรและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนสมาชิก Thaitrade.com ให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ e-Commerce กับต่างประเทศ  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักธุรกิจธนาคารกรุงเทพ หรือศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า โทร. 0-2230-1483 และ 0-2230-1141 หรือศึกษารายละเอียดและสมัครรับบริการทางการเงินและสิทธิประโยชน์จากธนาคารกรุงเทพได้ที่ www.bangkokbank.com >ลูกค้าธุรกิจ