ศุภาลัย ได้รับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” ผู้เสียภาษีคุณภาพประจำปี พ.ศ. 2554


06-09-2012 00:00:00

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์”  หรือ “ผู้เสียภาษีคุณภาพประจำปี  พ.ศ. 2554”   โดยนางอัจฉรา  ตั้งมติธรรม  รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รัษฎากรพิพัฒน์” จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ สำนักงานใหญ่ กรมสรรพากร

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” ซึ่งเป็นรางวัลโดยกรมสรรพากรในสังกัดกระทรวงการคลัง  ตามนโยบาย “ถูกต้อง ภูมิใจ ให้ชาติ” ซึ่งมอบให้แก่ผู้เสียภาษีที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู เนื่องจากองค์กรหรือบุคคลเหล่านี้เป็นคนดีของแผ่นดินที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเสียภาษีอย่างถูกต้อง เต็มที่ เต็มใจ และซื่อสัตย์ เป็นต้นแบบของการทำความดีและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการเสียภาษี เพื่อนำไปสร้างความเจริญมั่งคงแก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

สำหรับความคิดเห็นจากผู้บริหารศุภาลัย กับความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

“นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากกรมสรรพากรในครั้งนี้ รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ จะเป็นแรงขับเคลื่อนอันสำคัญให้นโยบายการเป็นคนดีของสังคม ของประเทศชาติจะดำรงคงอยู่ตลอดไป” นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กล่าว

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter