ทรู ปลื้มผลงานนวัตกรรมฝีมือพนักงานเพื่อลูกค้า ประกาศผล True Innovation Awards 2012 for True

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันนำมาซึ่งคุณประโยชน์ให้แก่องค์กรและประเทศชาติ จึงเดินหน้าจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์” อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. การประกวดสำหรับบุคคลภายนอก “True Innovation Awards” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท พร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเชิงพาณิชย์โดยการสนับสนุนจากทรู ซึ่งแนวคิดสำหรับการแข่งขันในปีนี้คือ “คิดค้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” โดยจะประกาศผลภายในเดือนธันวาคมนี้ และ 2. โครงการประกวดภายในองค์กร โดยใช้ชื่อว่า “True Innovation Awards for True” เพื่อกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประกาศผลและจัดพิธีมอบเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท แก่ผู้ชนะการประกวดในปีนี้ โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร เป็นผู้มอบรางวัล ณ อาคารทรู ทาวเวอร์

สำหรับการประกวด “True Innovation Awards 2012 for True” ในปีนี้ มีพนักงานส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 271 โครงการ แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. สุดยอดผลงานนวัตกรรม (Inno Tree) เป็นการนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่มีการสร้างขึ้นจริง โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Intelligent GIS ระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยค้นหาข้อมูลตำแหน่งที่อยู่อาศัยของลูกค้า ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย และ 2. เมล็ดพันธุ์ความคิด (Idea Seed) เป็นการนำเสนอแนวคิดแผนธุรกิจนวัตกรรม โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Move Forward ซึ่งเป็นการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ของทรู

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทุกท่านทำให้คุณค่ากับตัวเอง องค์กร ลูกค้า และสังคม เพราะการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นเรื่องที่ดีมาก ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และทุกๆ ทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนนำความคิดสร้างสรรค์กลับเข้ามาประกวดอีกทุกปี เพราะพื้นฐานขององค์กร หรือว่าพื้นฐานการดำเนินชีวิต มีสิ่งสำคัญอยู่ 2 ประการ ได้แก่ 1. การสร้างคุณค่า และ 2. คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้ต้องควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ขอชื่นชมนวัตกร ชาวทรูทุกท่านที่เสียสละเวลาในการคิดค้นสิ่งใหม่ เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และขอให้ทุกท่านยึดมั่น รักษาคุณธรรมพื้นฐาน กระบวนการเรียนรู้ ความฝักใฝ่ในการสร้างคุณค่า พร้อมต่อยอดและจุดประกายสิ่งเหล่านี้ ให้แก่เพื่อนๆ ชาวทรู ครอบครัวท่าน และสังคมไทยต่อไป”

นางสาวพวงรัตน์ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ตัวแทนจากหน่วยงาน IT/ Engineering Support Systems ผู้ชนะเลิศประเภทสุดยอดนวัตกรรม (Inno Tree) กล่าวว่า “ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่อาศัยของลูกค้า มีความสำคัญมากในการขายสินค้าและบริการ แต่ระบบที่ใช้ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลเดิมยุ่งยากซับซ้อน และมีมากมายหลายระบบ จึงพัฒนาผลงาน Intelligent GIS ขึ้นเพื่อให้ร้านหรือตัวแทนจำหน่าย สามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งที่อยู่อาศัยของลูกค้าและรายละเอียดที่ต้องการในเพียงระบบเดียว ซึ่งจะช่วยเจ้าหน้าที่ทำงานได้เร็วขึ้น และข้อมูลถูกต้องแม่นยำมากขึ้น โครงการนี้เริ่มเมื่อปีที่ผ่านมา และทดลองใช้จริงเมื่อต้นปี ซึ่งกระแสตอบรับดีมาก พนักงานที่ร้านสามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นค่ะ”

นายภูวดล ชื่นสมบัติ ผู้จัดการ Business Development ตัวแทนจากหน่วยงาน Sales Channel Management ผู้ชนะเลิศประเภทเมล็ดพันธุ์ความคิด (Idea Seed) กล่าวว่า “ผลงาน Move Forward เป็นการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ของกลุ่มทรู เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สามารถใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ TRUE006 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับรางวัลที่ได้รับ รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อลูกค้าทรูครับ”

โครงการประกวด True Innovation Awards 2012 for True ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดล้วนกลั่นกรองจากความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจของพนักงานชาวทรู ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งาน และสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าได้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มทรู ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสานต่อความตั้งใจนี้สู่ภายนอก เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรม ร่วมคิดค้นผลงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคมและประเทศชาติ